Wersja do druku

Udostępnij

„Movement Research at Judson Church”(NYC) we współpracy z GPS/Global Practice Sharing Program, Art Stations Foundation oraz Instytutem Muzyki i Tańca ogłaszają nabór wniosków na dwutygodniową rezydencję badawczą w Movement Research w Nowym Jorku (od 20 listopada do 4/5 grudnia 2016) w ramach GPS Program. Nabór przeznaczony jest dla polskich artystów i artystek związanych z tańcem współczesnym (jeden lub dwa granty, w zależności od ostatecznego budżetu).

Zgłoszenia zawierające:

biogram (nie w formacie CV) z linkami do prac online,

– Artist statement (krótki opis działalności twórczej

– List motywacyjny dotyczący rezydencji – motywacja i cele

w języku angielskim do 31 sierpnia 2016: taniec@imit.org.pl

Oryginalne, podpisane wersje zgłoszeń należy przesłać na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa.

Podczas rezydencji artyści będą mogli obejrzeć spektakle i wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących Movement Research Festival Fall 2016 (program wkrótce) oraz zajęciach i/lub warsztatach prowadzonych przez wykładowców MR.

Termin i miejsce rezydencji:
20 listopada – 4/5 grudnia 2016
Występ w Judson Church: poniedziałek, 21 listopada 2016
MR Festival: 28 listopada – 4 grudnia.

 

Organizatorzy pokrywają wydatki podróżne, w tym bilety lotnicze, zakwaterowanie, diety oraz transport lokalny.

 

Organizatorzy:

movement research jest wiodącym laboratorium badań nad tańcem i formami choreograficznymi. Uznając szczególną rolę artystów, procesu twórczego oraz ich społecznej funkcji, Movement Research wspomaga tworzenie i realizację darmowych i niskobudżetowych programów prowokujących do dyskusji i eksperymentów. Działania Movement Research odzwierciedlają kulturową, polityczną i ekonomiczną różnorodność laboratoryjnej wspólnoty, którą współtworzą artyści i artystki oraz publiczność.

 

MOVEMENT RESEARCH FESTIVAL

Movement Research Festival sięga korzeniami do Improvisation Festival/New York (IF/NY), zorganizowanego w 1992 roku przez Sondrę Loring (ówczesną Artystkę-Rezydentkę MR) oraz Julia Carr. W 1999 roku IF/NY przekształcono w jeden z programów Movement Research, powierzając jego kuratelę Dyrektorce Programowej, Amandzie Loulaki. W 2004 roku, Movement Research utworzył stanowisko artysty/ki-kuratora/ki, a w 2006 roku – zainicjował obecną, półroczną formułę festiwalu. Koncepcję Festiwalu Jesiennego (Fall Festival) opracowuje rada programowa Movement Research w porozumieniu z Kuratorami i Kuratorkami Festiwalu, którzy wzbogacają jego formułę własnymi zainteresowaniami i inicjatywami w ramach poszczególnych wydarzeń festiwalowych. Festiwal Wiosenny (Spring Festival) współtworzą artyści i artystki-kuratorzy, którzy decydują o kształcie , tematyce i programie festiwalu. Traktowane wspólnie, podejścia te stymulują do różnorodnych badań nad bieżącymi kwestiami artystycznymi oraz odzwierciedlają misję Movement Research, którą jest promowanie artystek i artystów oraz ich procesu twórczego i kluczowej roli, jaka odgrywają w społeczeństwie.

 

MOVEMENT RESEARCH W JUDSON CHURCH

Darmowe, rozpoznawalne, oparte na tradycyjnych rozwiązaniach technicznych forum dla eksperymentów, kiełkujących idei oraz projektów w toku prezentowanych w każdy poniedziałek w okresach wiosennym i jesiennym. Inicjatywa Movement Research i Judson Church kładzie nacisk na znaczenie eksperymentów performatywnych, przedkładając wartość doświadczeń ponad ich efekt końcowy. Artyści i artystki wybierani są przez rotacyjną komisję ekspercką. Osoby zakwalifikowane do programu zostają Artystami i Artystkami-Rezydentami Movement Research, występując gościnnie w ramach prezentacji organizowanych w Judson Memorial Church.

 

Szczegółowe informacje o Movement Research i jego programach dostępne są na stronie: http://www.movementresearch.org

 

ART STATIONS FOUNDATION

Misją programu performatywnego Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk – działającego od października 2004 roku pod nazwą Stary Browar Nowy Taniec  – jest popularyzowanie, promowanie i prezentowanie lokalnej publiczności najnowszych trendów współczesnej choreografii, a przede wszystkim  – zgodnie z hasłem „SZTUKA NIE POTRZEBUJE WSPARCIA – ARTYŚCI TAK!” – intensywne wspieranie rozwoju polskich choreografów. Stało się to możliwe dzięki  ustanowieniu w starobrowarowej Słodowni pierwszej w Polsce stałej przestrzeni tanecznych prezentacji  oraz zbudowaniu wielopoziomowego programu czyniącego ze Studio Słodownia +3 profesjonalne centrum rozwoju choreografii:  miejsce  spotkań tanecznej publiczności z artystami z Polski i zagranicy –  platformę wymiany doświadczeń – przestrzeń choreograficznej dyskusji, refleksji i kreacji.

Zgodnie ze swoją misją, obok regularnych prezentacji spektakli z całego świata, program Stary Browar Nowy Taniec od samego początku wspiera rozwój polskiej choreografii z powodzeniem wprowadzając na polską scenę nowe pokolenie ambitnych i zdolnych twórców tańca. Od 2004 roku we współpracy i przy pomocy produkcyjnej Art Stations Foundation powstało w Starym Browarze już kilkadziesiąt spektakli nie tylko młodych, ale i doświadczonych twórców.  W 2006 roku zapoczątkowano tu pierwszy w Polsce program rezydencyjny dla początkujących choreografów – Solo Projekt – w ramach którego każdego roku trzech młodych  artystów otrzymuje  stypendium na stworzenie solowej choreografii oferujące nie tylko pomoc finansową, ale przede wszystkim profesjonalne warunki do pracy, opiekę artystyczną oraz wsparcie promocyjne. Od 2015 roku program przyjął formułę PLUS umożliwiającą realizacje także duetów i trio.

 

Mając na celu rozwijanie umiejętności choreograficznych młodych artystów, w 2009 roku fundacja stworzyła pierwszy w Polsce badawczo-edukacyjny program choreograficzny –  Alternatywną Akademię Tańca.  Prowadzona w systemie sesyjnym (do 6 odsłon w roku) umożliwia  ona  doświadczonym międzynarodowym pedagogom i choreografom oraz polskim artystom na  tygodniową intensywną pracę w studio i dzielenie się doświadczeniami, narzędziami tworzenia oraz praktykami z zakresu szeroko pojętej sztuki choreografii. Dla wsparcia badań nad ta forma sztuki w 2015 roku pani Grażyna Kulczyk zdecydowała się ufundować coroczne stypendium swojego imienia, o które ubiegać się mogą zarówno praktycy, jak i teoretycy i badacze tańca. Stypendium zorientowane wyłącznie na pobudzanie refleksji i pogłębionych badań nad współczesną choreografią ma na celu upowszechnienie wiedzy o niej szerokiej publiczności. Ponadto od 2011 roku fundacja prowadzi także  cykliczny taneczny pogram dla najmłodszych dzieci i ich rodzin, obejmujący prezentacje najlepszych światowych przedstawień oraz oferujący całym rodzinom wyjątkowe doświadczenia w ramach organizowanych regularnie warsztatów. Z myślą o rozwoju tej formy choreograficznej aktywności, program zapewnia także polskim artystom profesjonalny coaching w zakresie sztuki tworzenia tańca dla najmłodszej publiczności oraz produkuje pierwsze polskie spektakle tańca dla dzieci.

Ważnym elementem działalności Art Stations Foundation/Stary Browar Nowy Taniec jest intensywne promowanie polskiego tańca za granicą oraz nawiązywanie współpracy edukacyjnej z zagranicznymi partnerami i sieciami. Produkcje Art Stations Foundation (prezentowane były w wielu miejscach w Europie, a także w Chinach, Japonii, Brazylii, Palestynie i Izraelu. W latach 2008-2012 Fundacja była współorganizatorem i gospodarzem 3 edycji Polskiej Platformy Tańca, a w 2008 r. stała się członkiem sieci Aerowaves oraz członkiem-założycielem European Dancehouse Network (EDN), w ramach której w latach 2010-2014 realizowała wspierany przez Unię Europejską projekt modul dance. W latach 2012-2014 Art Stations Foundation współtworzyła program europejskiej sieci na rzecz tanecznej kreacji – SPAZIO – podkreślający  interdyscyplinarny charakter dzisiejszej sztuki tańca.

Dzięki swemu zainteresowaniu sztuką najnowszej choreografii, wspieraniu  choreograficznych poszukiwań, przykładaniu większej wagi do twórczego procesu niż produktu (spektaklu) i misji  pobudzenia  dyskusji nad ciągle poszerzającymi się definicjami współczesnej choreografii oraz rozwijaniu dyskursu wokół tej dynamicznie rozwijającej się formy sztuki, Stary Browar Nowy Taniec jest przestrzenią choreograficznej  refleksji i kreacji, w której świadoma, odważna i otwarta na wyzwania publiczność staje się wymagającym partnerem dla (nie tylko młodych) współczesnych choreografów – przestrzenią stanowiącą wyjątkowy punkt na mapie polskiego tańca.

Kuratorka programu: Joanna Leśnierowska

www.artstationsfoundation5050.com

 

INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA

Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonuje jako państwowa instytucja kultury. Podstawową misją IMiT jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. IMiT prowadzi własne programy rezydencyjne, twórcze, naukowe, wydawnicze oraz stypendialne adresowane do polskiego środowiska muzycznego i tanecznego, realizowane w formule konkursowej, zajmuje się także prowadzeniem programów Ministra jako instytucja zarządzająca. IMiT prowadzi także szeroko zakrojoną działalność edukacyjną zarówno w ramach programów własnych („Myśl w ruchu”– ogólnopolski program edukacji tanecznej adresowany do dzieci, młodzieży oraz grup międzypokoleniowych), jak i prowadzonych bezpośrednio przez Instytut projektów skierowanych do młodzieży („Filharmonia. Ostrożnie, wciąga!!!”) i do seniorów („Filharmonia Seniora”). Instytut zajmuje się także analizą funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, przedstawia raporty i postulaty Ministrowi, stanowiąc zaplecze eksperckie; prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną, zleca badania naukowe, działa na rzecz poprawy jakości edukacji muzycznej i tanecznej, wspiera istniejące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, inicjuje obchody rocznic ważnych z punktu widzenia historii i rozwoju tańca i muzyki, a także koordynuje działalność instytucji kultury. IMiT uczestniczy także w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi.

Instytut prowadzi i współprowadzi wiele portali tematycznych, m.in. bazę-portal o polskim tańcu artystycznym (www.taniecpolska.pl) i – wspólnie z ZKP – bazę-portal Polskiego Centrum Informacji Muzycznej (www.polmic.pl), portal poświęcony polskim instrumentom (www.instrumenty.edu.pl) oraz tańcom tradycyjnym, narodowym i dawnym (www.tance.edu.pl), bazę sylwetek twórców oraz utworów powstałych w ramach programu MKiDN „Zamówienia kompozytorskie” (www.zamowieniakompozytorskie.pl), stronę Akademii Kolberga (www.akademiakolberga.pl), stronę poświęconą muzyce tradycyjnej (www.muzykatradycyjna.pl) oraz strony internetowe Towarzystwa im. W. Lutosławskiego (www.lutoslawski.org.pl) oraz Instytutu im. Oskara Kolberga (www.oskarkolberg.pl).

Ważną rolę w działalności Instytutu odgrywają działania na rzecz rozwoju profesjonalnego środowiska muzycznego i tanecznego w Polsce, takie jak organizacja Konwencji Muzyki Polskiej i Kongresu Tańca, otwierających szerokie pole wymiany doświadczeń i pogłębionej autorefleksji obu środowisk, organizacja konferencji tematycznych, warsztatów i szkoleń adresowanych do profesjonalistów w dziedzinie tańca i muzyki, opracowywanie dostępnych publicznie specjalistycznych raportów i ekspertyz oraz prowadzenie systemowego programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy. IMiT jest także głównym organizatorem wydarzeń stanowiących ważne punkty na mapie kulturalnej kraju, takich jak organizowana co dwa lata Polska Platforma Tańca, czy przyznawana corocznie nagroda „Koryfeusz Muzyki Polskiej”, a także organizowane naprzemiennie Konkursy „Młody Muzyk Roku” i „Młody Tancerz Roku”. W 2013 roku Instytut pełnił funkcję Biura Obchodów Roku Lutosławskiego, w 2014 – Roku Kolberga, a w 2016 prowadzi Biuro Obchodów Roku Nowowiejskiego. Na zlecenie Ministerstwa jest także współorganizatorem Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

www.imit.org.pl