Wersja do druku

Udostępnij

8 kwietnia 2020 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński powołał Katarzynę Meissner na stanowisko dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca. Kadencja nowej dyrektor upłynie 31 grudnia 2023 roku. Stanowisko zastępcy dyrektora obejmie Aleksandra Dziurosz, która pełniła tę funkcję również podczas kadencji poprzedniego dyrektora Maxymiliana Bylickiego, a przez ostatnich kilka tygodni pełniła obowiązki dyrektora Instytutu.

Koncepcja programowa Instytutu Muzyki i Tańca na lata 2020– 2023, którą przedstawiła dyrektor Katarzyna Meissner, jest dostępna tutaj.

Katarzyna Meissner

Katarzyna Meissner jest absolwentką kierunku wiedza o teatrze na warszawskiej Akademii Teatralnej. Zarządzała sponsoringiem i komunikacją relacyjną w Santander Bank Polska. Jest autorką projektu Santander Orchestra i wielu innych programów z zakresu komunikacji i sponsoringu kultury. W roku 2018 koordynowała prace związane z procesem zmiany marki z Banku Zachodniego WBK na Santander.

Katarzyna Meissner sprawnie łączy światy biznesu i kultury. Kładzie silny nacisk na edukację środowisk artystycznych w zakresie zarządzania, marketingu i komunikacji oraz na działania wspierające stosowanie nowych technologii w kulturze. Te obszary będą głównymi osiami jej działalności na stanowisku dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca. 

Aleksandra Dziurosz

Dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, jest tancerką, choreografką, nauczycielką tańca współczesnego, ruchu scenicznego i improwizacji. Jest pomysłodawczynią i dyrektorką Warszawskiego Teatru Tańca, dyrektorką Warsaw Dance Days, Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego oraz kierowniczką artystyczną Chopin University Dance Company. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Ukończyła z wyróżnieniem Pedagogikę Baletu na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jako tancerka, pedagog tańca i choreografka występowała, uczyła i prezentowała swoje prace m.in. Japonii, Hiszpanii, Puerto Rico, Chinach, Stanach Zjednoczonych, Grecji, Szwajcarii, Finlandii, Niemczech, Holandii, Danii, Litwie, Ukrainie, Węgrzech, w Czechach i Polsce.


Maxymilian Bylicki pełnił funkcję dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca od grudnia 2017 do lutego 2020 roku. W czasie kadencji Maxymiliana Bylickiego na stanowisku Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca zostało podjętych i zrealizowanych ponad 80 projektów krajowych i międzynarodowych, a wśród nich:

  • Pilotaż programu powszechnej edukacji muzycznej w szkołach ogólnokształcących „Grajmy w szkole” przygotowany we współpracy z Polską Radą Muzyczną oraz Narodowym Forum Muzyki;
  • Organizacja Polskiej Sieci Tańca, pierwszej sformalizowanej sieci współpracy między instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój tańca współczesnego w Polsce, którą od 2019 roku zajmuje się Instytut Muzyki i Tańca;
  • Powołanie i organizacja z sukcesem Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie, którego celem jest popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz utrwalanie w świadomości odbiorców znaczenia twórczości wielu wybitnych polskich kompozytorów z XIX i XX wieku;
  • Podjęcie roli instytucji zarządzającej Programami Ministra – Muzyka, Zmówienia kompozytorskie, Muzyczny ślad, Moniuszko 2019 – Promesa.

Realizacja tych projektów była możliwa dzięki następującym działaniom:

  • Zbudowaniu kompetentnego zespołu zdolnego do realizacji misji i celów strategicznych Instytutu Muzyki i Tańca;
  • Opracowaniu strategii działań dla muzyki i tańca na lata 2018–2022 i mapy celów strategicznych;
  • Nawiązaniu ścisłej współpracy z innymi instytucjami kultury, a także stowarzyszeniami twórczymi i organizacjami społecznymi, w celu optymalizacji działań na rzecz upowszechniania muzyki polskiej;
  • Wypracowaniu pozycji Instytutu Muzyki i Tańca jako zaplecza eksperckiego dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i środowiska w zakresie muzyki i tańca.