Wersja do druku

Udostępnij

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło program „Nowowiejski 2017” w dniu 28 października 2016 roku. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Regulamin programu „Nowowiejski 2017” dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2017 oraz na stronie www.imit.org.pl – zakładka „programy – programy ministra”.

Celem programu jest uhonorowanie postaci Feliksa Nowowiejskiego jako kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga i organizatora życia muzycznego w Polsce, a także ukazanie – na przykładzie biografii kompozytora – złożonego procesu zmian politycznych, historycznych i kulturowych, jakim podlegała Polska na przełomie XIX i XX wieku.

Wnioski do programu „Nowowiejski 2017” mogą składać samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 1 150 000 zł.

Składanie wniosków do programu za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (www.esp.mkidn.gov.pl) będzie możliwe od listopada 2016 roku.

Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2016 roku.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Małgorzatą Kosińską – tel.: (22) 829 20 17, e-mail: malgorzata.kosinska@imit.org.pl.

 

WYNIKI NABORU

LISTA POZYTYWNIE ROZPATRZONYCH ODWOŁAŃ

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROGRAMU

WYTYCZNE

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

WPROWADZENIE DO PROGRAMU