Wersja do druku

Udostępnij

Wyniki naboru wniosków do Programu „Nowowiejski 2017” zostały opublikowane 3 marca 2017 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Decyzją Ministra do realizacji zostało wybranych 26 projektów o łącznej wartości 809.769,- złotych. Ze względu na niski poziom przesłanych propozycji projektów, Zespół Sterujący rekomendował do dofinansowania MKiDN mniejszą liczbę zadań.

Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2017 – Nowowiejski 2017 oraz na stronie IMiT w zakładce Programy – Programy ministra – Nowowiejski 2017.

W przypadku jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do dnia 13 marca 2017 roku za pośrednictwem systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Program „Nowowiejski 2017” został ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 28 października 2016 roku. Jego celem jest uhonorowanie postaci Feliksa Nowowiejskiego jako kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga i organizatora życia muzycznego w Polsce, a także ukazanie – na przykładzie biografii kompozytora – złożonego procesu zmian politycznych, historycznych i kulturowych, jakim podlegała Polska na przełomie XIX i XX wieku.

 

WYNIKI NABORU