Wersja do druku

Udostępnij

W dniach 14-15 czerwca 2013 obradowało w Warszawie XXXVII Walne Zebranie Członków Związku Kompozytorów Polskich, podczas którego wybrano nowe władze Związku.

 

Prezesem Związku Kompozytorów Polskich wybrany został po raz szósty

JERZY KORNOWICZ.

Zarząd Główny ukonstytuował się w następujący sposób:

Wiceprezesi – Katarzyna Dadak-Kozicka i Maciej Zieliński

Sekretarz Generalny – Alicja Gronau-Osińska

Skarbnik – Jarosław Siwiński

 

Członkowie Prezydium – Krzysztof Knittel, Lidia Zielińska członkowie Zarządu –Beata Bolesławska-Lewandowska, Marcel Chyrzyński, Paweł Gancarczyk, Iwona Lindstedt, Tomasz Jakub Opałka, Dariusz Przybylski

Podczas odbytego w dniu 16 czerwca br. XXXVII Walnego Zebrania Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich wybrano nowe władze Sekcji.

Przewodniczącym Sekcji Muzykologów wybrany został Paweł Gancarczyk.

Jednocześnie informujemy, że Walne Zebranie nadało godność członka honorowego następującym osobom:

Annie Czekanowskiej-Kuklińskiej i Mirosławowi Perzowi.

 

Marta Skotnicka-Karska

Kierownik Biura Zarządu Głównego ZKP