Wersja do druku

Udostępnij

7 stycznia br. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do dofinansowania w ramach III edycji programu „Nowe interpretacje”.

W skład komisji weszli eksperci zgłoszeni przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (prof. zw. Tadeusz Gadzina) i Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej (dr hab. Marcin Szelest) oraz przedstawiciel IMiT (Brygida Błaszczyk).

Spośród 53. zgłoszonych propozycji koncertów zawierających pierwsze publiczne prezentacje dzieł kompozytorów wskazanych w III edycji programu [muzyka jasnogórska – kompozytorzy polscy, Józef Wieniawski i Witold Maliszewski]  komisja wybrała do dofinansowania ze strony IMiT projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

Lista projektów zatwierdzonych do realizacji:

 1. Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”; Zespół Wokalny Contento Core oraz Zespół Muzyki XVII i XVIII w. Extempore (E. Brikner)
 2. Oficyna Artystyczna Rafał Monita; Consortium Sedinum (W. Leszczyński, J. Ponikowski, J. Rutha)
 3. Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska; La Tempesta (Volckmer Augustinus)
 4. Stowarzyszenie Gorczycki.pl; Capella Gorczyckiego [E. Brikner. J. I. Daniek (Daniecki), J. Kraus, M. J. Żebrowski, W. Raszek]
 5. Fundacja Krośnieńska im. Ignacego Paderewskiego; Karpacka Orkiestra Barokowa
  (A. Dankowski, M. J. Żebrowski)
 6. Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego; Piotr Wajrak – dyrygent
  (J. Wieniawski)
 7. Towarzystwo Muzyczne im. H.Wieniawskiego w Lublinie; Hubert Salwarowski – fortepian (J. Wieniawski)
 8. Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu; Jacek Kortus – fortepian
  (J. Wieniawski)
 9. Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga; Tomasz Kamieniak – fortepian (J. Wieniawski)
 10. Stowarzyszenie Gorczycki.pl; Piotr Pławner – skrzypce, Piotr Sałajczyk – fortepian (J. Wieniawski)
 11. Fundacja For Music; Maria Machowska  – skrzypce, Jan Kalinowski  – wiolonczela, Marek Szlezer – fortepian (J. Wieniawski)
 12. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego w Płocku; Joanna Ławrynowicz-Just – fortepian, Anna Orlikskrzypce (J. Wieniawski, W. Maliszewski)
 13. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki; Kwartet smyczkowy „THETonacja” (J. Wieniawski,
  W. Maliszewski)
 14. Toruńska Orkiestra Symfoniczna; Michał Szymanowski – fortepian (J. Wieniawski, W. Maliszewski)
 15. Śląskie Towarzystwo Muzyczne; BMF Trio (J. Wieniawski, W. Maliszewski)
 16. Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego; Kwartet smyczkowy „Prima Vista”
  (W. Maliszewski)
 17. Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego; Robert Morawskifortepian, Bogumiła Dziel-Wawrowska – sopran, Barbara Malcolm – skrzypce, Katarzyna Budnik – Gałązka – altówka, Magdalena Bojanowiczwiolonczela (W. Maliszewski)
 18. Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga; Łukasz Trepczyński – fortepian, Marzena Diakun – dyrygent (W. Maliszewski)
 19. Płocka Orkiestra Symfoniczna; Opium String Quartet, Tomasz Strahl – wiolonczela (W. Maliszewski)

Komisja opiniująca wnioski wyłoniła projekty przeznaczone do dofinansowania biorąc pod uwagę poprawność formalną aplikacji, zgodność z regulaminem i założeniami programu, dotychczasowe osiągnięcia artystów, zdolność organizacyjną wnioskującej instytucji oraz wartość merytoryczną projektu.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w programie i gratulujemy autorom dofinansowanych projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru projektów oraz protokół obrad komisji dostępne są
w zakładce programy.