Wersja do druku

Udostępnij

W dniu 10 stycznia w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach II edycji programu „Nowe interpretacje”.

W skład komisji weszli eksperci zgłoszeni przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (prof. zw. Tadeusz Gadzina) i Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej (dr hab. Marcin Szelest) oraz przedstawiciel IMiT (Brygida Błaszczyk).

Spośród kilkudziesięciu, ciekawych propozycji koncertów zawierających pierwsze publiczne prezentacje dzieł kompozytorów wskazanych w II edycji programu "Nowe interpretacje" – Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Karola Lipińskiego i Tadeusza Bairda, komisja wybrała do dofinansowania ze strony IMiT projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

 1. Akademia Muzyczna w Krakowie; Paweł Przytocki – dyrygent, Paweł Odorowicz – altówka (T. Baird)
 2. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie; Lilianna Zalesińska – mezzosopran, Piotr Szymanowicz – fortepian, Anna Błaszczyk – flet, Maria Peradzyńska – Filip – flet, Wojciech Sławiński – wiolonczela (T. Baird)
 3. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu; Zespół „Il Canto” (G.G. Gorczycki)
 4. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Zespół instrumentów historycznych „Risonanza” (G.G. Gorczycki)
 5. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Chór i Orkiestra Koła Muzyki Dawnej SPAM (G.G. Gorczycki)
 6. Stowarzyszenie „Schola Gregoriana Silesiensis”; Robert Pożarski , “Bornus Consort”, “Schola Gregoriana Silesiensis (G.G. Gorczycki)
 7. Filharmonia Kaliska; Maria Włoszczowska – skrzypce (K. Lipiński)
 8. Filharmonia Kaliska; Zespół „Concerto Verizano” (K. Lipiński)
 9. Fundacja Concerto Avenna; Warszawscy Soliści „Concerto Avenna”, dyr. Andrzej Mysiński (K. Lipiński)
 10. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków; Kwartet smyczkowy “Nostadema” (K. Lipiński)
 11. Towarzystwo Muzyczne im. K. Szymanowskiego; Piotr Banasik – fortepian (T. Baird)
 12. Towarzystwo Muzyczne im. K. Szymanowskiego; Joanna Domańska -fortepian Roman Widaszek – klarnet (T. Baird)
 13. Towarzystwo Muzyczne im. K. Szymanowskiego; Anna Magdalena Gutowska – skrzypce, Lubow Nawrocka-fortepian (K. Lipiński)
 14. Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki “Silesia”; Trio smyczkowe: Maciej Strzelecki, Michał Marcol, Adam Krzeszowiec (K. Lipiński)
 15. Oficyna Artystyczna “Astraia” Rafał Monita; Polska Orkiestra XVIII wieku (G.G. Gorczycki)
 16. Fundacja “Concert Spirituel”; Agata Sapiecha, Zespół Instrumentów Dawnych “Il Tempo”, Chór “Il Tempo” (G.G. Gorczycki)
 17. Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie; Beata Bilińska – fortepian (T. Baird)
 18. Fundacja Krośnieńska im. I. J. Paderewskiego; Zespół „Ensemble Barocum” (G.G. Gorczycki)
 19. Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne; Bartłomiej Kominek – fortepian, Bohdan Jarmołowicz – dyrygent (T. Baird)
 20. Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie; Janusz Wawrowski – skrzypce (K. Lipiński)
 21. Śląskie Towarzystwo Muzyczne; Wojciech Waleczek – fortepian (T. Baird)
 22. Śląskie Towarzystwo Muzyczne; Kwartet smyczkowy „Akademos” (T. Baird)
 23. Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdrój; Zespół „Octava ensemble” (G.G. Gorczycki)
 24. Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy; Wojciech Dyngosz – baryton, Zespół „Barock Quartet”, Dorota Zimna – klawesyn, Radosław Mantheya – kontrabas, Magdalena Sikorska – flet (T. Baird)
 25. Filharmonia Kameralna im. W. Lutosławskiego w Łomży; Grzegorz Piotr Kołodziej – baryton (T. Baird)

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w programie i gratulujemy autorom dofinansowanych projektów. Mamy nadzieję, iż realizacja programu przyczyni się do zwiększenia liczby wykonań polskiej muzyki, a także do wzbogacenia repertuaru artystów wykonawców.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru projektów oraz protokół obrad komisji dostępne są
w zakładce programy.