Wersja do druku

Udostępnij

1 czerwca br. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone do programu „Nowe interpretacje”. W skład komisji weszli eksperci zgłoszeni przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (prof. Tadeusz Gadzina) i Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej (Prezes Marcin Szelest) oraz przedstawiciel IMiT (Brygida Błaszczyk).

Kierując się poprawnością formalną złożonych wniosków i wartością merytoryczną nadesłanych propozycji, komisja wyłoniła do realizacji projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

1. Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej, Odział w Warszawie; Zespół Instrumentów Dawnych WTM Ars Nova
2. Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej, Odział w Warszawie; Anna Kalska – klarnet, Przemysław Lechowski – fortepian
3. Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna; Paweł Kos-Nowicki – dyrygent
4. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków; zespół Le Passioni dell’Anima
5. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków; zespół Sabionetta
6. Stowarzyszenie Musica Humana; zespół La Tempesta
7. Filharmonia Kaliska; Zdzisław Łapiński – wiolonczela
8. Filharmonia Kaliska; Anna Boczar – fortepian
9. Filharmonia Kaliska; Kwartet Camerata
10. Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie; Kwartet smyczkowy Filharmoników Krakowskich, Duet Mariusz Pędziałek (obój) i Renata Żełobowska-Orzechowska (fortepian), Duet Marcin Türschmidt (skrzypce) i Renata Żełobowska-Orzechowska
11. Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga; Kwartet smyczkowy MAAKGroup
12. Fundacja Orkiestra Nowa; Michał Kwiatkowski – dyrygent, Adam Dobrowolski – fortepian

W ramach realizacji programu artyści wykonawcy włączą do swojego repertuaru i po raz pierwszy wykonają na koncertach realizowanych w terminie objętym regulaminem programu (01.07-31.12.2011) dzieła jednego z kompozytorów wskazanych w I edycji: Mikołaja Zieleńskiego, Antoniego Stolpego i Stefana Kisielewskiego.

Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom projektów. Mamy nadzieję, iż realizacja programu przyczyni się do zwiększenia liczby wykonań polskiej muzyki, zwłaszcza rzadko wykonywanej, a także do wzbogacenia repertuaru polskich artystów wykonawców oraz polskich instytucji muzycznych i festiwali.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru projektów oraz protokół obrad dostępne są w zakładce Programy.