Wersja do druku

Udostępnij

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu IV edycji programu Instytut Muzyki i Tańca „Nowe interpretacje”.

Program „Nowe interpretacje” skierowany jest do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną działalność artystyczną oraz zespołów pozainstytucjonalnych. Służy wspieraniu wykonań polskiej muzyki, zwłaszcza tej niedostatecznie rozpowszechnionej w polskim życiu koncertowym.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów, którzy po raz pierwszy włączają do swojego repertuaru i prezentują publicznie utwory kompozytorów wskazanych w danej edycji programu.

IV edycja programu obejmuje koncerty realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Przedmiotem IV edycji programu są dzieła Marcina Mielczewskiego, Juliusza Zarębskiego
i Andrzeja Panufnika, którego 100 rocznicę urodzin będziemy obchodzić w 2014 roku.

Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2013 roku , zaś termin wyboru projektów przeznaczonych do dofinansowania 31 grudnia 2013 roku.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do IMiT łącznie artysta wykonawca lub zespół artystów wraz z organizatorem koncertu, festiwalu lub innej publicznej i otwartej dla słuchaczy imprezy muzycznej.

Szczegółowe informacje i regulamin dostępne są w zakładce programy.