Wersja do druku

Udostępnij

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu III edycji zainicjowanego i realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca programu „Nowe interpretacje”.

Program „Nowe interpretacje” skierowany jest do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną działalność artystyczną oraz zespołów pozainstytucjonalnych. Służy wspieraniu wykonań polskiej muzyki, zwłaszcza tej niedostatecznie rozpowszechnionej w polskim życiu koncertowym.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów, którzy po raz pierwszy prezentują publicznie dzieła polskich kompozytorów wskazanych w danej edycji programu.

Przedmiotem III edycji programu „Nowe interpretacje” trwającej od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku są utwory Józefa Wieniawskiego i Witolda Maliszewskiego oraz muzyka jasnogórska – kompozytorzy polscy [zestaw utworów polskich kompozytorów wymienionych w Katalogu tematycznym rękopisów i druków muzycznych kapeli wokalno-instrumentalnej na Jasnej Górze, Paweł Podejko, Kraków 1992, Wydawnictwo OO. Paulinów, Musica Claromontana t. 12].

Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2012 roku, zaś termin wyboru projektów przeznaczonych do dofinansowania 31 grudnia 2012 roku.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do IMiT łącznie artysta wykonawca lub zespół artystów wraz z organizatorem koncertu, festiwalu lub innej publicznej i otwartej dla słuchaczy imprezy muzycznej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu i uczestnictwa w jego III edycji.

Szczegółowe informacje i regulamin programu znajdują się w zakładce programy.