Wersja do druku

Udostępnij

Trwa nasza akcja tworzenia Narodowego Archiwum Tańca, Archiwum Muzyki Polskiej oraz Kolekcji Nagrań Muzyki Polskiej. Dzięki Państwa dotychczasowym darowiznom, powiększają się zbiory obejmujące nagrania audio i wideo, publikacje książkowe, a także ikonografie, pamiątki oraz wszelkie inne archiwalia związane z muzyką polską i tańcem polskim.

Do końca października otrzymaliśmy 18 darowizn. Darczyńcy przekazali 340 egzemplarzy książek i druków ulotnych oraz 97 albumów muzycznych i płyt DVD z nagraniami filmowymi.

Wśród przekazanych zbiorów jest kolekcja osobista pani Grażyny Dąbrowskiej – wybitnej etnochoreolog, pracownika Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, pedagoga, autorki wielu publikacji poświęconych tańcom tradycyjnym. Zbiór liczy 238 pozycji, są wśród nich notatki, książki dotyczące tańca tradycyjnego wydane na całym świecie,  fotografie dokumentalne, nagrania wideo, korespondencja, artykuły oraz wiele innych materiałów osobistych.

Kolejną cenną darowizną jest kolekcja osobista pani Marii Drabeckiej – badaczki zajmującej się tańcem historycznym. Kolekcja ta liczy 77 pozycji, są to m.in. publikacje obcojęzyczne na negatywach i mikrofilmach, wydania obcojęzyczne, kilkadziesiąt fotokopii unikalnych rękopisów oraz książek wydawanych od czasów średniowiecza do nowożytnych dotyczących tańców dworskich z całej Europy, korespondencja, artykuły oraz broszury nt. tańców historycznych, nagrania wideo.

Dzięki darowiźnie pani dr Małgorzaty Chmurzyńskiej – ekspertki w zakresie psychologii i pedagogiki muzyki, księgozbiór biblioteki Instytutu Muzyki i Tańca wzbogacił się o blisko 200 publikacji z zakresu psychologii i pedagogiki muzyki oraz ponad stu egzemplarzy książek dotyczących muzyki klasycznej.

Instytut również otrzymał zbiory od pana prof. Pawła Łukaszewskiego – prorektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, który podarował blisko 40 albumów z nagraniami muzyki polskiej oraz książki dotyczące muzyki polskiej.

Dziękujemy Państwu za wszystkie przekazane do tej pory muzykalia i archiwalia związane ze sztuką tańca.

Szczegóły akcji na stronie: http://imit.org.pl/pl/akcja.html