Wersja do druku

Udostępnij

W dniu 15 grudnia, w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej do realizacji wnioski aplikacyjne złożone do programu „Nowa twarz muzyki”.

W skład 4-osobowej komisji opiniującej wnioski weszli eksperci reprezentujący środowisko muzyczne oraz przedstawiciele Instytutu Muzyki i Tańca – Katarzyna Mykietyn, Magdalena Hueckel, Małgorzata Chmurzyńska i Mieczysław Kominek.

Program „Nowa twarz muzyki” adresowany jest do polskich kompozytorów, artystów-wykonawców (instrumentalistów, śpiewaków, dyrygentów) oraz do zespołów muzycznych (kameralnych, wokalnych, mieszanych) i polega na wykonaniu profesjonalnego serwisu zdjęciowego młodym twórcom i artystom. Program ma na celu pomoc w debiucie i starcie na rynku muzycznym i stanowi uzupełnienie programów rezydencyjnych IMiT.

Spośród 33 złożonych do programu aplikacji, komisja wybrała do realizacji wnioski następujących artystów:

  1. Wakarecy Piano Duo
  2. Paweł Pietruszewski
  3. „Extempore”
  4. Justyna Kowalska-Lasoń
  5. Barbara Kinga Majewska
  6. Katarzyna Brzóska (pseud. Cailloux)

Lista rezerwowa:

  1. 69 Duo
  2. Katarzyna Brochocka

Zgodnie z regulaminem programu komisja wybierająca wnioski wyłoniła zakwalifikowanych uczestników, biorąc pod uwagę poprawność formalną aplikacji oraz dotychczasowy przebieg kariery artystycznej wnioskodawców i jej planowaną kontynuację.

Komisja kierowała się kryterium atrakcyjności planowanej działalności artystycznej aplikujących, a także starała się dokonać zbalansowanego rozdziału miejsc pomiędzy różnymi  reprezentowanymi przez aplikantów specjalizacjami.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym protokołem obrad komisji w zakładce „programy”.