W porozumieniu ze Zrzeszeniem Filharmonii Polskich Narodowy Instytut Muzyki i Tańca wspiera udział młodzieży w koncertach organizowanych w okresie przedświątecznym przez filharmonie i orkiestry przynależące do ZFP.

Wersja do druku

Udostępnij

W ramach porozumienia, dofinansowaniem objęte zostały bilety na grudniowe koncerty dla ok. 2000 młodych melomanów w następujących instytucjach: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki, Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Warmińsko-Mazurska Filharmonia w Olsztynie. Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Narodowa Orkiestra Polskiego Radia w Katowicach.

ZFP i NIMiT od 2012 roku współpracują przy realizacji projektów artystycznych i edukacyjnych Instytutu, m.in. programów „Dyrygent-rezydent” i Filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!”.