Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Prezentacja polskich artystów wykonawców oraz twórczości polskich kompozytorów.

opis:

Program skierowany jest do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną działalność artystyczną (solistów, dyrygentów, chórmistrzów) oraz zespołów pozainstytucjonalnych (kameraliści, chórzyści) i polega na prezentacji utworów jednego wskazanych kompozytorów lub kompozytorów wskazanej epoki.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów, którzy po raz pierwszy prezentują publicznie dzieła polskich kompozytorów wskazanych w danej edycji programu w kwocie do 10 tys. zł. za koncert.

  Przedmiotem III edycji programu są utwory Józefa Wieniawskiego i Witolda Maliszewskiego oraz muzyka jasnogórska – kompozytorzy polscy [zestaw utworów polskich kompozytorów wymienionych w Katalogu tematycznym rękopisów i druków muzycznych kapeli wokalno-instrumentalnej na Jasnej Górze, Paweł Podejko, Kraków 1992, Wydawnictwo OO. Paulinów, Musica Claromontana t. 12].

  Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do IMiT łącznie artysta wykonawca lub zespół artystów wraz z organizatorem koncertu, festiwalu lub innej publicznej i otwartej dla słuchaczy imprezy muzycznej.

  III edycja programu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

  Termin nadsyłania zgłoszeń w III edycji programu upływa w dniu 30 listopada 2012 roku.

  Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa oraz
  w wersji elektronicznej na adres imit@imit.org.pl. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

  Termin wyboru wniosków wybranych do dofinansowania upływa w dniu 31 grudnia 2012 r.

  Z przyczyn organizacyjnych termin wyboru wniosków przeznaczonych do dofinansowania w III edycji programu został przesunięty do dnia 7 stycznia 2013 roku.

  budżet: III edycja – 100 tys. zł

  osoby odpowiedzialne:

  Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
  Brygida Błaszczyk – Specjalista ds. programowych

  dotychczasowe rezultaty: Program uruchomiony, w trakcie trwania III edycji

  Zgłoszono 53 projekty (30.11.2012 r)
  Komisja dokonała wyboru 19 projektów (07.01. 2013 r.)

  PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

  KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI


  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  WPROWADZENIE DO PROGRAMU „NOWE INTERPRETACJE”, III edycja

  Regulamin programu

  Formularz aplikacyjny

  Załącznik do formularza aplikacyjnego – oświadczenie wykonawcy/wykonawców

  Załącznik do formularza aplikacyjnego – oświadczenia organizatora koncertu

  Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego