Z radością informujemy, że po kilkuletniej przerwie Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego powraca do kalendarza najważniejszych, europejskich wydarzeń muzycznych. Organizatorem nadchodzącej edycji konkursu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, a współorganizatorem jego wieloletni twórcy, Fundacja Na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów.

Wersja do druku

Udostępnij

Za nami oficjalne, przedkonkursowe spotkanie z udziałem Dyrekcji Instytutu, przedstawicieli Fundacji oraz części składu Jury, któremu będzie przewodniczyć profesor Krzysztof Jakowicz. Liczymy, że połączenie doświadczeń obu instytucji oraz wsparcie znamienitych postaci środowiska muzycznego zaowocuje nie tylko wyjątkową edycją konkursu, ale także inspirującymi pomysłami na jego dalszy rozwój. Honorowym Przewodniczącym Jury będzie prof. Kazimierz Michalik, inicjator konkursu.

Przesłuchania konkursowe XII Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego odbędą się w dniach 1-11 maja 2024 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Jego uczestnikami mogą być wiolonczeliści do 30. roku życia, a w Jury zasiądą wybitni profesorowie i koncertujący muzycy z całego świata.

W programie przesłuchań znajdą się wszystkie utwory wiolonczelowe Witolda Lutosławskiego, dając uczestnikom unikalną szansę wykonania z orkiestrą jego Koncertu Wiolonczelowego w finale konkursu. Program obejmie także dzieła innych kompozytorów – najważniejsze i najbardziej reprezentatywne utwory wiolonczelowe w szerokim zakresie stylistycznym od baroku do muzyki współczesnej.

Szczegóły dotyczące eliminacji oraz przebiegu konkursu zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach.

Wydarzenie finansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na zdjęciu (od lewej):

prof. Andrzej Bauer – członek jury

prof. Krzysztof Jakowicz – przewodniczący jury

Paula Lis-Sołoducha – dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Lech Dzierżanowski – zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca ds. muzyki

prof. Tomasz Strahl – członek jury

dr Mikołaj Pałosz – prezes Fundacji Na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów

prof. Bogdan Pałosz – wiceprezes Fundacji Na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów