Program wspieraMY uruchomiony wiosną zeszłego roku był odpowiedzią na oczekiwania oraz potrzeby środowiska tanecznego i muzycznego. Na skutek pandemii artyści znaleźli się w trudnej sytuacji pod względem ekonomicznym, zawodowym, społecznym, a także psychicznym. Do tej pory muzycy i tancerze skorzystali z ponad 1500 godzin poradnictwa psychologicznego.

Wersja do druku

Udostępnij

Ze względu na niesłabnące zainteresowanie, NIMiT będzie w kolejnych latach dalej rozwijać Program wspieraMY, zmieniając nieco jego formułę oraz poszerzając go o inne formy pomocy. Będą to: psychoterapia, diagnostyka psychologiczna, diagnostyka psychomuzyczna, a w przyszłym roku – coaching.

Ze wsparcia psychologicznego mogą korzystać osoby pełnoletnie z dwóch grup zawodowych:

  • artystów muzyków – uczniów i absolwentów szkół muzycznych, studentów uczelni muzycznych, wykonawców i teoretyków, nauczycieli szkół muzycznych, kompozytorów, dyrygentów,
  • artystów tancerzy – uczniów i absolwentów szkół baletowych, studentów uczelni kształcących w kierunkach związanych z tańcem, profesjonalnych tancerzy, pedagogów tańca, choreografów, teoretyków tańca i choreologów.

Pomocy psychologicznej udzielają:

– muzykom: dr Małgorzata Chmurzyńska i dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk

Psycholożki muzyki mają pełne magisterskie wykształcenie psychologiczne i muzyczne, a ponadto wieloletnie muzyczne doświadczenie zawodowe (praca pedagogiczna w szkołach muzycznych wszystkich stopni, praca artystyczno–wykonawcza jako członek orkiestry, jako akompaniator oraz jako dyrygent chóralny).

– tancerzom: mgr Małgorzata Ziółkowska

Psycholożka tancerzy jako absolwentka kierunku tańca oraz choreoterapeutka, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w środowisku tancerzy, posiada znakomitą znajomość specyfiki tego obszaru działalności artystycznej.

Z oferty Programu wspieraMY można korzystać bezpłatnie do końca tego roku, natomiast w 2022 roku powiększy się pakiet usług i będą one częściowo płatnie. Więcej szczegółów na temat oferty Programu można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca: https://nimit.pl/wspieramy/

Kontakt dla mediów:

Agata Szymczak
Kierowniczka Biura Komunikacji

+48 785 310 000  agata.szymczak@nimit.pl