Wersja do druku

Udostępnij

3 czerwca 2019 roku o godz. 18.00 w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajny koncert z okazji jubileuszu 250. urodzin Józefa Elsnera.

Podczas koncertu wystąpią skrzypek Sławomir Tomasik i pianista Robert Morawski. W programie znajdą się dzieła muzyki polskiej, m.in.  Józefa Elsnera, Ignacego Jana Paderewskiego, Grażyny Bacewicz i Karola Szymanowskiego. Koncert poprowadzi Maxymilian Bylicki, Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca.

Wstęp na koncert możliwy jest na podstawie bezpłatnych zaproszeń, po uprzedniej rezerwacji pod adresem muzyka@imit.org.pl.

Organizatorem koncertu jest Instytut Muzyki i Tańca oraz Fundacja Skrzypce im. Tadeusza Wrońskiego, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2019 roku obchodzimy 250-lecie urodzin Józefa Elsnera, urodzonego 1 czerwca 1769 roku kompozytora, dyrygenta, pedagoga i działacza kultury muzycznej.

Józef Elsner wcześnie zaczął komponować. W 1782 został wykonany jego motet Ave Maria gratiae plena na 2 głosy solowe z towarzyszeniem instrumentu. Dysponując pięknym głosem Elsner odnosił sukcesy jako solista, muzykował też jako skrzypek kameralista. W roku 1791 mieszkał w Brnie, gdzie grał na skrzypcach w orkiestrze teatralnej. Rok później objął stanowisko kapelmistrza teatru we Lwowie, gdzie wystawił swoje dwie opery. Od 1795 r. był współpracownikiem W. Bogusławskiego, komponował opery do jego tekstów. W 1799 Elsner osiadł na stałe w Warszawie, gdzie przez ponad pół wieku rozwijał szeroką i wszechstronną działalność: prowadził operę w Teatrze Narodowym, miał własną sztycharnię nut, wydawał pierwszy w Polsce miesięcznik nutowy, był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, był czynny w Resursie Muzycznej, pisywał recenzje i artykuły do czasopism polskich. Przez wszystkie te lata rozwijał działalność pedagogiczną – uczył śpiewu w Szkole Dramatycznej Bogusławskiego, wykładał też teorię i kompozycję w prowadzonych przez siebie szkołach muzycznych (w Szkole Głównej Muzyki uczył także Fryderyka Chopina). Uniwersalizm zainteresowań Elsnera wyraził się także w jego żywym stosunku do zagadnień polskiego folkloru.

Elsner reprezentuje w muzyce polskiej styl klasyczny okresu przedchopinowskiego, oparty na połączeniu stylu klasyków wiedeńskich z elementami polskiej muzyki ludowej. Ważne miejsce w twórczości Elsnera zajmuje muzyka religijna: skomponował on ok. 130 dzieł religijnych, w tym oratorium. Uprawiał także różne gatunki muzyki operowej. Honorowe miejsce, które zajął w historii muzyki jako nauczyciel Chopina nie może jednak przesłaniać jego wkładu pracy i zasług dla rozwoju narodowej kultury muzycznej. Jego działalność kompozytorska, organizacyjna i publicystyczna stanowi ważny etap w dziejach polskiej muzyki, etap obejmujący ponad 50 lat.

(źródło: pwm.com.pl)