Wersja do druku

Udostępnij

Informujemy, że uruchomiona została VI edycja programu Instytutu Muzyki i Tańca Scena dla tańca. W ramach tegorocznej edycji programu finansowane są projekty realizowane od 1 marca do 30 listopada 2016. Nabór wniosków odbywa się od 15 października do 15 grudnia 2015. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 1 lutego 2016.

Scena dla tańca jest programem własnym Instytutu, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących sztukę (np. centra sztuki, galerie prezentujące projekty performatywne) w całej Polsce. Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją sztuki i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.

 

Strona projektu: www.scenadlatanca.pl

 

Budżet:

Planowany budżet Programu Scena dla tańca w 2016 roku wynosi 250 000 zł.

Szczegółowy opis programu i pliki do pobrania (w tym roku uzupełnione o dodatkowe formularze) dostępne są na stronie  w zakładce PROGRAMY/departament tańca.

Kontakt: Anna Čemeljić – taniec@imit.org.pl

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.