Wersja do druku

Udostępnij

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do programu „Muzyczny ślad”. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca. Program dotyczy zadań realizowanych w roku 2018.

Strategicznym celem programu jest utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską i dzieł.

Wnioski do programu „Muzyczny ślad” mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie i szkoły artystyczne.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 1 150 000 zł.

Regulamin programu dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2018 oraz na stronie www.imit.org.pl w zakładce programy ministra.

Wnioski można składać w terminie do 26 marca 2018 r. wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (www.esp.mkidn.gov.pl).