Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór do programu „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!”.

Celem programu jest zbudowanie trwałej relacji pomiędzy filharmoniami i młodzieżą oraz zachęcenie do uczestniczenia w koncertach z repertuarem klasycznym. Program polega na sfinansowaniu przez Instytut Muzyki i Tańca za pośrednictwem filharmonii uczestnictwa uczniów klas maturalnych w edukacyjnych próbach otwartych oraz koncertach filharmonicznych.

Wnioski do programu „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!” mogą składać filharmonie, których wykaz znajduje się w załączniku do Regulaminu programu.

Nowością VII edycji programu „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!” jest konkursowy tryb naboru wniosków, rozszerzony katalog kosztów kwalifikowanych oraz ujednolicona struktura kosztorysu.

Budżet programu wynosi 130 000 zł.

Wzór formularza aplikacyjnego wraz z załącznikami jest dostępny na stronie IMiT w zakładce Programy: http://imit.org.pl/pl/programy/departament-muzyki-2.html#openProgram=2506

Wnioski można składać w terminie do 22 sierpnia 2018 r.