Wersja do druku

Udostępnij

Informujemy, że została uruchomiona I edycja nowego programu Instytutu Muzyki i Tańca –Programu wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy. Celem Programu jest wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej.

W ramach Programu przyznawane są stypendia na realizację przez tancerzy profesjonalnych indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego, przygotowanych we współpracy z doradcą zawodowym (pokrycie kosztów studiów/kursów/warsztatów/staży i praktyk; dojazdu i noclegu; kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrzymania).

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 40.000 zł na realizację całego indywidualnego projektu z zakresu przekwalifikowania zawodowego, rozłożonego maksymalnie na okres od 1 lutego 2016 do 30 listopada 2019 (w wypadku projektów z zakresu przekwalifikowania zawodowego realizowanych w trybie wieloletnim dofinansowanie na 2., 3. i 4. rok przyznawane jest w formie promesy) oraz minimalnie na okres 3 miesięcy.

 

W I edycji Programu planowane są 2 nabory wniosków:

I nabór: do 15 grudnia 2015;

II nabór: do 30 kwietnia 2016.

 

Koordynator Programu:

Monika Kaszewska
reorientacja@imit.org.pl
tel. 22 829 20 29

 

Szczegółowy opis programu i pliki do pobrania dostępne są na stronie w zakładce PROGRAMY/departament tańca.