Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza wyniki pierwszego naboru wniosków do V edycji Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy.

23 marca 2020 odbyło się zdalne posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone w pierwszym naborze do V edycji programu. Wyniki znajdą Państwo w załączonym pliku.

Wyniki pierwszego naboru V edycji programu

O programie

Celem programu jest wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery zawodowej po zakończeniu kariery scenicznej.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 40 000 zł na realizację całego indywidualnego projektu maksymalnie na okres

  • od 1 maja 2020 do 30 listopada 2023, minimalnie przez 3 kolejne miesiące (w pierwszym naborze wniosków)
  • maksymalnie na okres od 1 października 2020 do 31 marca 2024, minimalnie przez 3 kolejne miesiące (w drugim naborze wniosków).

Dofinansowanie projektów z zakresu przekwalifikowania zawodowego realizowanych w trybie wieloletnim na 2., 3., 4. i 5 rok przyznawane jest w formie promesy.

W V edycji programu planowane są 2 nabory wniosków:

  • pierwszy nabór: do 17 marca 2020
  • drugi nabór: do 15 września 2020.

Więcej informacji w zakładce Jak dostać stypendium?

Dokumenty do pobrania dostępne są tutaj.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – p.o. dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Anna Čemeljić – Departament Tańca Instytutu Muzyki i Tańca

Monika Kaszewska – koordynator programu

Kontakt: reorientacja@imit.org.pl, 22 657 20 05