Wersja do druku

Udostępnij

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poszukiwani są reprezentanci organizacji pozarządowych, którzy posiadają udokumentowaną działalność w sektorze pozarządowym na rzecz kultury i mają możliwość realnego zaangażowania się w działalność Rady.

Do zakresu obowiązków przedstawiciela Rady należałoby uczestniczenie w dyskusjach na temat form współpracy resortu z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury i analizowaniei prezentacja zgromadzonych informacji dotyczących stanu sektora kultury.

Nowi członkowie Rady zostaną wybrani na podstawie otwartego konkursu nadesłanych zgłoszeń. Ocenie będzie podlegała aktywność i charakter działalności organizacji bądź jednostki na rzecz kultury, forma udziału w organizacjach pozarządowych, a także doświadczenie zawodowe kandydata.

Zgłoszenia można nadsyłać od 22 października do 14 listopada 2012 roku, natomiast ogłoszenie składu Rady nastąpi w terminie od 60 dni od zakończenia naboru.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-o-naborze-do-rady-organizacji-pozarzadowych-przy-ministrze-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-553.php)

Więcej informacji:
Departament Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
p. Agnieszka Kozik. Tel.: (22) 42 10 596, akozik@mkidn.gov.pl.