Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków aplikacyjnych do programu Dyrygent – rezydent na sezon 2020/2021.

Wersja do druku

Udostępnij

Program jest  adresowany do polskich instytucji muzycznych oraz do młodych polskich dyrygentów – absolwentów lub osób posiadających licencjat na wydziale dyrygentury symfoniczno-operowej do dwóch lat od ukończenia studiów magisterskich lub otrzymania stopnia licencjata. Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych oraz w teatrach operowych i muzycznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na sezon 2020/2021 upływa 15 maja 2020 roku.