Wersja do druku

Udostępnij

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, od września do trzech lubelskich szkół podstawowych został wprowadzony program edukacyjny z dziedziny tańca „Myśl w ruchu” realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu Rozwoju Edukacji na Rzecz Tańca. Kuratorem i koordynatorem lubelskiej odsłony projektu jest Anna Żak.

Program „Myśl w ruchu” w Lublinie realizowany jest w trzech placówkach: Szkole Podstawowej nr 6; SP nr 24; SP nr 28. W każdej ze szkół we wskazanej klasie pierwszej do połowy grudnia będą prowadzone zajęcia z tańca współczesnego wzbogacone o warsztatowe spotkania z baletem, tańcem narodowym, techniką capoeiry, hip hop, akrobatyką, improwizacją ruchowo-głosową. Dopełnieniem programu będą zajęcia teoretyczne dotyczące sztuki rozumienia ruchu, kultury bycia widzem teatru tańca, historii tańca.

Program ma na celu otwarcie dzieci na pozawerbalne formy komunikacji, zapoznanie ich z językiem tańca, przy współpracy z artystami – ta ncerzami uprawiającymi różne dziedziny sztuki tańca. Podstawą do prowadzenia autorskiego programu jest taniec współczesny – teatr tańca i założenia rozwoju wyobraźni i osobowości ruchowej, wpływającej na naturalny rozwój dziecka. Ta baza zajęć z dziećmi jest realizowana autorsko przez nauczycieli „prowadzących” związanych z Grupą Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej – Ewelinę Drzał i Joannę Szot oraz Lubelskim Teatrem Tańca – Barbarę Czajkowską. Zajęcia z pozostałych technik tańca będą prowadzić gościnnie nauczyciele tańca z Warszawy, Łodzi i Wrocławia. To intensywne aktywne spotkanie z tańcem zostanie zakończone grudniową prezentacją choreograficzną wszystkich trzech grup biorących udział w projekcie w pokazie „Dookoła świata – żywioły” na scenie Warsztatów Kultury.

Odbyło się już kilka spotkań z tańcem współczesnym, rozpoczęły się prace nad choreografią. Katarzyna Gardzina opowiadała o balecie i historii „Jeziora Łabędziego”. Uczestnicy projektu niebawem obejrzą spektakl „Nie tylko Jezioro Łabędzie” w wykonaniu baletu Teatru Muzycznego w Lublinie i będą mieli okazję porównania tego, co klasyczne, z celowymi przekształceniami baletu. Pierwszaki biorące udział w projekcie wysłuchały też już wspaniałej opowieści o folklorze i tradycji w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca im.W. Kaniorowej w Lublinie. Poznały tańce narodowe i ludowe regionalne, porównały kostiumy i różnorodność muzyki, która towarzyszy tańcom narodowym i ludowym, klasyce oraz teatrowi tańca. Przed nimi jeszcze taneczny spektakl w technikach modern i współczesnych „Królowa Śniegu” w wykonaniu zespołu Teatru im .H. Ch.Andersena w Lublinie z gościnnym udziałem tancerzy Eweliny Drzał (GTWPL), a także spotkania warsztatowe z kolejnymi gośćmi reprezentującymi różne dziedziny ruchu. Grupy będą miały również możliwość uczestniczenia w próbie Lubelskiego Teatru Tańca i GTWPL oraz w listopadzie przyjrzenia się bliżej teatrowi tańca podczas XV Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca.