Wersja do druku

Udostępnij

Cele:

Edukacja taneczna dzieci i młodzieży, w tym poprzez realizację projektów międzypokoleniowych. Wspieranie współpracy instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, prowadzących działalność edukacyjną w dziedzinie tańca, ze szkołami i ośrodkami szkolno-wychowawczymi. Budowanie publiczności spektakli tańca.

Opis:

W ramach Programu wspierane są trwające minimum 3 miesiące projekty edukacyjne w dziedzinie tańca, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych. Adresatami mogą być dzieci bez niepełnosprawności i z niepełnosprawnościami oraz grupy integracyjne, z możliwością tworzenia także grup mieszanych z osobami dorosłymi (rodzice, seniorzy, etc.).

Każdy z projektów w ramach Programu składa się z warsztatów praktycznych i zajęć teoretycznych, w ramach projektu uczestnicy oglądają również spektakle tańca. Efekty praktycznej pracy warsztatowej prezentowane są w formie otwartego pokazu z udziałem publiczności. Projekty przygotowywane są we współpracy z lokalnym środowiskiem tanecznym.

 

Nabór wniosków w VI edycji Programu odbywa się od 20 lutego do 31 marca 2018.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2018.

 

Budżet:

Planowany budżet Programu w roku 2018 wynosi 400 000 zł.

 

Kontakt: Anna Čemeljić, anna.cemeljic@imit.org.pl, tel. 22 826 15 74


Dokumenty aplikacyjne:
Formularz aplikacyjny

Dokumenty rozliczeniowe:
Formularz rozliczeniowy

Do pobrania:
REGULAMIN

 

Ogłoszenie wyników