Wersja do druku

Udostępnij

Cele:

Edukacja taneczna dzieci i młodzieży, w tym projekty międzypokoleniowe. Wspieranie współpracy instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, prowadzących działalność edukacyjną i artystyczną w dziedzinie tańca, ze szkołami i ośrodkami szkolno-wychowawczymi. Budowanie publiczności spektakli tańca.

Opis:

W ramach Programu wspierane są trwające minimum 3 miesiące projekty edukacyjne w dziedzinie tańca, prowadzone przez instytucje kultury lub organizacje pozarządowe, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych z możliwością tworzenia grup mieszanych z osobami dorosłymi (rodzice, seniorzy, etc.). Każdy z projektów w ramach Programu składa się z warsztatów praktycznych i zajęć teoretycznych, w ramach zajęć uczestnicy oglądają również spektakle tańca. Efekty praktycznej pracy warsztatowej prezentowane są w formie otwartego pokazu z udziałem publiczności. Projekty przygotowywane są we współpracy z lokalnym środowiskiem tanecznym.

 

Nabór wniosków w IVedycji Programu odbywa się od 15 marca do 15 kwietnia 2016. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2016.

 

Budżet:

Planowany budżet Programu w roku 2016 wynosi 400 000 zł.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu
Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańc

 

Do pobrania:
REGULAMIN

Dokumenty aplikacyjne:
Formularz aplikacyjny
Budżet projektu

Dokumenty rozliczeniowe:
Formularz rozliczeniowy
Mierniki
Wydatki
Wykaz dokumentów

PROTOKÓŁ z obrad komisji