Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza otwarty nabór konkursowy na Współorganizatora projektu Myśl w ruchu 2013.  Program ten opiera się na cyklu 4-6 miesięcznych zajęć w ramach 1 semestru szkolnego skierowanych dla grup szkolnych i/lub szkolno-wychowawczych.  Nabór potrwa do 15 grudnia 2012, a wyniki zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2013 roku.

Program Myśl w ruchu jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca. Program prowadzony był pilotażowo w ośrodkach we Wrocławiu i Lublinie w latach 2011-2012. Informacje o poprzednich, pilotażowych edycjach dostępne są w module EDUKACJA (programy/departament tańca).

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza otwarty nabór konkursowy na Współorganizatora projektu Myśl w ruchu 2013. Nabór potrwa do 15 grudnia 2012, a wyniki zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2013 roku.

Współorganizator i partnerzy:

Współorganizator projektu (organizacja pozarządowa, placówka edukacyjna, etc.) będzie odpowiedzialny za zapewnienie współpracy partnerów (przede wszystkim szkół, ale także ośrodków szkolno-wychowawczych czy ośrodków socjoterapii) i koordynację zajęć. Dobór partnerów należy do współorganizatora i zależny jest od szczegółowej koncepcji merytorycznej projektu przedstawionej przez Współorganizatora.

Opis ramowy:

Warunki, które musi spełnić Współorganizator:

 • dysponować bazą lokalową (własną lub pozyskaną na zasadzie partnerskiej współpracy ze szkołami, ośrodkami szkolno-wychowawczymi itd.) odpowiednią do prowadzenia zajęć;
 • dysponować zapleczem osobowym: tancerzami, choreografami i artystami innych dziedzin z doświadczeniem pedagogicznym
 • zapewnić współpracę szkół/ośrodków wraz z opieką nauczycieli prowadzących
 • wyznaczyć koordynatora projektu
 • skonstruować propozycję programu na okres od 4 do 6 miesięcy obejmującą następujące elementy ramowe:
  • zajęcia praktyczne z różnych technik tańca : podstawy klasyki, tańca współczesnego, ludowego, i inne;
  • wykłady z historii i teorii tańca dostosowane do wieku uczestników;
  • zajęcia ruchowe z muzyką na żywo;
  • uzupełniające zajęcia interdyscyplinarne, np. z dziedziny zastosowania nowych mediów w tańcu;
  • wspólne oglądanie spektakli tanecznych na żywo
  • Powarsztatowy pokaz wyników pracy;

Projekt składany do konkursu powinien obejmować obligatoryjnie 5 z 6 wymienionych elementów. Zajęcia ruchowe z muzyką na żywo są opcjonalne, w zależności od możliwości Współorganizatora.

 

Tryb składania aplikacji składa się z 2 etapów.

Dokumenty konieczne do złożenia aplikacji (1 etap):

–   projekt warsztatów w ramach programu Myśl w ruchu: opis warsztatów, cv prowadzących, ramowy harmonogram, placówki uczestniczące, przewidywana liczba uczestników

–   kosztorys

APLIKACJE do I etapu przyjmowane są drogą MAILOWĄ na adres: taniec@imit.org.pl. W temacie wiadomości należy napisać „Myśl w ruchu”.

Dokumenty wymagane (2 etap) po wstępnym zakwalifikowaniu projektu: listy intencyjne placówek współpracujących przy realizacji projektu, potwierdzony plan projektu.

APLIKACJE do II etapu przyjmowane są pocztą na adres IMIT (Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa)

 

Czas realizacji : 2013 semestr letni lub zimowy (jeżeli semestr zimowy, projekt musi zakończyć się do 15 grudnia i zostać rozliczony do 20 grudnia 2013)

 

Przewidywany maksymalny udział finansowy IMIT w jednym projekcie wynosi 30 000 zł. Przewiduje się realizację dwóch projektów w ramach edycji 2013.

Protokół powołania komisji 2013

Protokół z obrad komisji 2013