Ogłaszamy kontynuację programu „Muzyka z pasją”, w którym nauczyciele muzyki ze szkół podstawowych mogą rozwinąć swoje umiejętności nauczania przedmiotu w innowacyjny i kreatywny sposób. Miejsca na szkolenia poprzedniej edycji „rozeszły się” w kilka godzin po ich ogłoszeniu.

Wersja do druku

Udostępnij

W ramach programu nauczyciele będą mogli skorzystać z następujących szkoleń:

I. Szkolenie: „Jak kształcić i utrwalać poczucie pulsu muzycznego? – rytm jako podstawa świata muzyki” (Termin I – 18.03.2024 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin II – 19.03.2024 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin III – 26.03.2024 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin IV – 27.03.2024 r. godz. 18:00 – 20:00)

II. Szkolenie: „Co może ludzki głos? – głos to też instrument” (Termin I – 08.04.2024 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin II – 09.04.2024 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin III – 10.04.2024 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin IV – 15.04.2024 r. godz. 18:00 – 20:00)

III. Szkolenie: „Wykorzystanie technologii i mediów społecznościowych w pracy nauczyciela muzyki” (Termin I – 22.04.2024 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin II – 23.04.2024 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin III – 06.05.2024 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin IV – 07.05.2024 r. godz. 18:00 – 20:00)

IV. Szkolenie: „Giełda pomysłów na atrakcyjne dla uczniów uzupełnienie podstawy programowej” (Termin I – 13.05.2024 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin II – 14.05.2024 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin III – 20.05.2024 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin IV – 21.05.2024 r. godz. 18:00 – 20:00)

Uwaga: Lista kursów i szkoleń może zostać uzupełniona w czasie trwania programu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w szkoleniach upływa 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu. Zgłoszenia nadesłane po terminie będą uwzględniane w miarę wolnych miejsc.

Zainteresowani kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.muzykazpasja.pl. Start zapisów o godz. 20:00.

Informacja o zakwalifikowaniu do Programu będzie podana do wiadomości osoby aplikującej w terminie do 5 dni przed dniem szkolenia.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Maciej Ogórek – Kierownik Działu Rozwoju Zawodowego w NIMiT, kontakt@muzykazpasja.pl