Wersja do druku

Udostępnij

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu nowej strony poświęconej muzyce tradycyjnej  – MuzykaTradycyjna.pl.

Nowopowstała strona, która cały czas jest w trakcie tworzenia, to przedsięwzięcie szeroko zakrojone
i łączące wiele środowisk. Ambicją inicjatorów i twórców strony jest, aby w możliwie jak najbardziej kompletny sposób opowiadała ona o zjawiskach dotyczących polskiej muzyki tradycyjnej (ludowej) zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym.

Strona dofinansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu realizowanego przez Forum Muzyki Tradycyjnej i Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

Serdecznie zapraszamy na www.muzykatradycyjna.pl

 

Forum Muzyki Tradycyjnej powołane zostało w roku 2011 przez przedstawicieli stowarzyszeń, instytucji i środowisk nieformalnych działających w Polsce na rzecz zachowania tradycyjnej kultury muzycznej in crudo oraz upowszechnienia i kontynuacji niesionych przez nią wartości.

Zarząd Forum

Prezes – Janusz Prusinowski
V-ce Prezes – Antoni Beksiak
Sekretarz – Marta Domachowska
Członkowie zarządu: Jan Prządka, Remigiusz Mazur-Hanaj, Jan Bernad

Uczestnicy Forum

Fundacja „Muzyka Kresów”, Lublin
Fundacja „Muzyka Odnaleziona”, Warszawa
Fundacja „Numinosum”, Czosnów
Fundacja na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kultury Tradycyjnej „Zakresy”, Pruszków
Fundacja „Wszystkie Mazurki Świata”, Warszawa
Grupa „n obrotów”, Toruń
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, Toruń
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Lublin
Stowarzyszenie „Centrala Muzyki Tradycyjnej”, Wrocław
Stowarzyszenie „Dom Tańca”, Warszawa
Stowarzyszenie „Dziedzictwo Podlasia”, Puchły
Stowarzyszenie Muzyków Ludowych, Zbąszyń
Stowarzyszenie „Panorama Kultur”, Wojsławice
Stowarzyszenie “Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne”, Warszawa
Stowarzyszenie „To.pole”, Kraków
Stowarzyszenie „Tratwa”, Olsztyn
Stowarzyszenie „Trójwiejska”, Gdańsk
Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Zarząd Główny w Lublinie
Stowarzyszenie „Schola Gregoriana Silesiensis”, Wrocław
Szkoła Suki Biłgorajskiej, Janów Lubelski
Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Lublin
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, Toruń
Warsztaty Kultury, Filia Centrum Kultury w Lublinie
Wydawnictwo „In Crudo”, Milanówek

 

Forum Muzyki Tradycyjnej to nieformalna organizacja, powołana przez praktyków tradycyjnego śpiewu, muzykowania i tańca w celu wzajemnej współpracy w dziedzinie kontynuacji polskiej muzyki wiejskiej oraz wspólnej reprezentacji środowiska.

Przez wiele lat nasze szlaki krzyżowały się: w wiejskich domach na nauce u mistrzów, na warsztatach
i potańcówkach, na koncertach i wszelkich wydarzeniach, gdzie można było zetknąć się z muzyką wiejską in crudo. Poznaliśmy dziesiątki wspaniałych ludzi starszego pokolenia, których życie zaklęte w pieśniach i muzyce wstrząsnęło nami i stało się częścią nas samych. Teraz, gdy Ostatnich Wiejskich Muzykantów i Śpiewaczek pozostało tak niewielu, zadajemy sobie pytanie – co robić, żeby ich muzyka, ich świat miały godne miejsce w Polsce? Wiemy, jak ważne to jest dla nas, wiemy, jak niezbędne może to być dla przyszłych pokoleń.

Prowadzimy – na wiele sposobów – warsztaty, zajęcia, zabawy, festiwale, dające wszystkim zainteresowanym szansę spróbowania, jak smakuje i działa pieśń, muzykowanie i taniec. Wypracowaliśmy w ten sposób wiele „dobrych praktyk” dotyczących przekazu i funkcjonowania wiejskiej muzyki tradycyjnej w świecie takim, jaki mamy teraz.

Dzięki dobrej współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca sprawdzają się zaproponowane przez nas rozwiązania systemowe: „Szkoła Mistrzów Tradycji” i „Szkoła Mistrzów Budowy Ludowych Instrumentów Muzycznych”. Kolejne programy są w przygotowaniu.

Podstawowe ludzkie potrzeby: piękna, szaleństwa, autentyzmu, wspólnoty i więzi z poprzednimi pokoleniami – nie zmieniają się. Nasza działalność – wspólna i osobna – obraca się wokół takich właśnie wartości, a muzyka którą praktykujemy jest ich wyrazem.

Janusz Prusinowski
Prezes Forum Muzyki Tradycyjnej