Program „Muzyka z pasją” przeznaczony jest dla nauczycieli muzyki w szkołach powszechnych, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje w zakresie nauczania muzyki i poznać nowe sposoby kreatywnego prowadzenia zajęć.

Wersja do druku

Udostępnij

Osoby zainteresowane programem mogą wziąć udział w następujących szkoleniach:

2023 rok:

  1. „Jak rozwijać materiał z podręczników w oparciu o podstawę programową? – integrowanie ruchu, śpiewu i gry na instrumentach.” (Termin I – 27.11.2023 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin II – 28.11.2023 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin III – 29.11.2023 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin IV – 3.12.2023 r. godz. 18:00 – 20:00)
  2. „Co powinno znaleźć się w niezbędniku słuchacza? – lista przebojów muzyki klasycznej, najważniejsi kompozytorzy i epoki.” (Termin I – 11.12.2023 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin II – 12.12.2023 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin III – 13.12.2023 r. 18:00 – 21:00; Termin IV – 6.12.2023 r. godz. 18:00 – 20:00)

Informacja o kursach, szkoleniach i warsztatach prowadzonych w 2024 roku zostanie ogłoszona w I kwartale 2024 roku.

Uwaga: Lista kursów i szkoleń w 2023 roku może zostać uzupełniona w czasie trwania programu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w szkoleniach upływa 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu. Zgłoszenia nadesłane po terminie będą uwzględniane w miarę wolnych miejsc.

Zainteresowani kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.muzykazpasja.pl. Informacja o zakwalifikowaniu do Programu będzie podana do wiadomości osoby aplikującej w terminie do 5 dni przed dniem szkolenia.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Aleksander Zwierz – Kierownik Biura wspieraMY w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca

Karolina Niebrzegowska – Koordynator programu: muzykazpasja@nimit.pl; tel.: +48 788077 572