Program „Muzyka z pasją” przeznaczony jest dla nauczycieli muzyki w szkołach podstawowych, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje w zakresie nauczania muzyki i poznać nowe sposoby kreatywnego prowadzenia zajęć. Ruszają zapisy na dwa kolejne terminy szkoleń.

Wersja do druku

Udostępnij

Osoby zainteresowane programem mogą wziąć udział w następujących szkoleniach:

  1. Szkolenie „Jak być artystą w klasie? – muzykowanie bez względu na uwarunkowania”
    (Termin I – 03.06.2024 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin II – 04.06.2024 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin III – 05.06.2024 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin IV – 12.06.2024 r. godz. 18:00 – 20:00).
  2. „Od muzyki do innych dziedzin – artful learning i inne propozycje nauczania interdyscyplinarnego”
    (Termin I – 17.06.2024 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin II – 18.06.2024r. godz. 18:00 – 20:00; Termin III – 25.06.2024 r. godz. 18:00 – 20:00; Termin IV – 26.06.2024 r. godz. 18:00 – 20:00).

Uwaga: Lista kursów i szkoleń może zostać uzupełniona w czasie trwania programu.

Zainteresowani kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.muzykazpasja.pl. Informacja o zakwalifikowaniu do Programu będzie podana do wiadomości osoby aplikującej w terminie do 5 dni przed dniem szkolenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w szkoleniach upływa 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu. Zgłoszenia nadesłane po terminie będą uwzględniane w miarę wolnych miejsc.


Osoby odpowiedzialne za realizację Programu:

Maciej Ogórek – Kierownik Działu Rozwoju Zawodowego w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca, mail: kontakt@muzykazpasja.pl