Wersja do druku

Udostępnij

9 października 2017 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach I edycji programu „Muzyka tradycyjna – debiut fonograficzny”.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Forum Muzyki Tradycyjnej (Marta Domachowska, Jan Bernad), a także przedstawiciel powołany przez Instytut Muzyki i Tańca (Weronika Grozdew-Kołacińska).

Spośród dziesięciu projektów komisja wybrała do dofinansowania w ramach programu IMiT projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

  1. Fundacja 9sił  – Skład niearchaiczny
  2. Wydawnictwo Muzyka Odnaleziona – Kapela Niwińskich
  3. Fundacja Czas Tradycji – Justyna Piernik

Komisja dokonała wyboru zakwalifikowanych wniosków na podstawie nadesłanych nagrań demonstracyjnych i opisów ideowych projektów. Komisja zwracała uwagę zarówno na poziom wykonawstwa jak i kompetencję artystów w zakresie znajomości źródeł muzyki tradycyjnej, do której się odwołują. Jednocześnie Komisja doceniała starania artystów zarówno w mierzeniu się z trudnym zadaniem aktualizowania wartości estetycznych muzyki tradycyjnej, jak i w twórczym i żywym kontynuowaniu własnych tradycji.

Komisja wyraża nadzieję, że kolejne edycje programu „Muzyka tradycyjna – debiut fonograficzny” będą sprzyjały powstawaniu projektów wskazujących na potencjał tkwiący w twórczym sporze własnej ekspresji, talentu, fantazji, pasji poznawczej zarówno z tą odległą jak i bliższą tradycją, dzięki czemu projekty te staną się swego rodzaju portretami debiutantów.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w programie i gratulujemy autorom dofinansowanych projektów.

Pełny protokół obrad komisji oraz szczegóły dotyczące programu dostępne są w zakładce programy.