Wersja do druku

Udostępnij

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu pierwszej edycji programu departamentu muzyki IMiT „Muzyka Tradycyjna  –  debiut fonograficzny” skierowanego do polskich muzyków tradycyjnych oraz do mających siedzibę w Polsce wydawców nagrań.

„Muzyka Tradycyjna – debiut fonograficzny” polega na zrealizowaniu nagrania płytowego wykonawców muzyki tradycyjnej w formie płyty CD, z równoczesnym wprowadzeniem plików do sprzedaży w formacie cyfrowym.

Skierowany jest do muzyków (solistów i zespołów) oraz wydawców i producentów nagrań fonograficznych w Polsce. Szczególnie istotne jest aby nagrany materiał muzyczny odzwierciedlał kompetencje artystów w zakresie znajomości źródeł muzyki tradycyjnej i jej wykonawstwa oraz aby nagranie płyty było pierwszym profesjonalnym muzycznym albumem w życiu artystycznym wykonawcy (płyta solo), lidera zespołu i przynajmniej połowy wszystkich członków zespołu lub przynajmniej połowy wszystkich członków zespołu (jeśli nie ma lidera).

W programie mogą brać udział zarówno przedstawiciele najstarszego pokolenia artystów wykonujących muzykę tradycyjną lub nią inspirowaną jak i młodzi wykonawcy, którzy dotąd nie debiutowali na rynku fonograficznym. Nagranie powinno prezentować muzykę polską lub grup mniejszościowych zamieszkujących w Polsce historycznie lub współcześnie.

W momencie składania wniosku wydawca nagrania musi przedstawić także udokumentowany plan promocji nagrania.

Instytut dofinansowuje honoraria dla wykonawców , wynajęcie studia nagrań, mastering nagrania, projekt okładki, opłaty ZAIKS oraz tłoczenie płyty wraz z poligrafią w kwocie nie przekraczającej jednorazowo 20 000 zł netto w formie umowy z wydawcą nagrań.

Termin nadsyłania zgłoszeń (formularz aplikacyjny wraz z załącznikami i materiałem demonstracyjnym w formacie mp3 lub wave, o długości nie przekraczającej łącznie 20 minut) upływa w dniu 2 października 2017 roku, zaś termin wyboru wniosków 9 października 2017 roku. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje oraz regulamin programu znajdują się na stronie internetowej www.imit.org.pl w zakładce programy.