Wersja do druku

Udostępnij

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało wyniki naboru wniosków do programu Muzyka. Instytut Muzyki i Tańca jest operatorem programu.

Ogółem do programu zostało złożonych 1369 wniosków. Decyzją ministra do realizacji zostało wybranych 138 projektów o łącznej wartości 13 814 184,00 złotych. Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz na stronie Instytutu Muzyki i Tańca poniżej.

Jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do 23 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Strategicznym celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej, niezależnie od gatunkowych podziałów. Celem programu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na tworzeniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej.

Więcej informacji w zakładce programu.

Do pobrania

Wyniki naboru

Ogłoszenia archiwalne

29 października 2020 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Muzyka 2021, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca.

Celem strategicznym programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk oraz trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej. O dofinansowanie można wnioskować na następujące rodzaje zadań:

  • Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy muzyczne;
  • Zadanie nr 2: koncerty, spektakle i widowiska muzyczne;
  • Zadanie nr 3: zadania dotyczące dokumentacji, badań i popularyzacji w zakresie kultury muzycznej;
  • Zadanie nr 4: działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i popularyzujące dokonania z zakresu muzyki.

Regulamin programu jest  dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy MKIDN 2021 oraz na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca w zakładce Działalność – Programy Ministra.

Wnioski do programu Muzyka 2021 mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 24 150 000,00 zł.

Wnioski można składać do 30 listopada 2020 roku wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

W naborze na 2021 rok uproszczeniu ulega procedura naboru wniosków – wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem systemu EBOI, bez konieczności przesyłania papierowej wersji Potwierdzenia złożenia wniosku. Dokumentacja w wersji papierowej lub poświadczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie niezbędna dopiero na etapie realizacji przyznanych dofinansowań.

Osoby do kontaktu:

Mateusz Mrugas (22 657 21 02, mateusz.mrugas@imit.org.pl)

Maciej Dymek (22 829 20 28, maciej.dymek@imit.org.pl)

Magdalena Dobrowolska (22 657 20 56, magdalena.dobrowolska@imit.org.pl)

Magda Seniw (785 240 000, magda.seniw@imit.org.pl)

Do pobrania:
Regulamin i specyfikacja

Wytyczne

Instrukcja krok po kroku

Wniosek wzorcowy