Wersja do druku

Udostępnij

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało wyniki naboru wniosków do programu Muzyczny ślad. Instytut Muzyki i Tańca jest operatorem programu.


Ogółem do programu zostało złożonych 631 wniosków. Decyzją ministra do realizacji zostało wybranych 51 projektów o łącznej wartości 1 434 300,00 złotych. Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce https://www.gov.pl/web/kulturaisport/muzyczny-slad3 oraz na stronie Instytutu Muzyki i Tańca poniżej.

Jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do 11 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Przypominamy, że w ramach programu można uzyskać dofinansowanie na nagrania audio i audio-video, wydanie nut dzieł polskich kompozytorów oraz publikację pozycji z zakresu wiedzy o kulturze, dotyczącą muzyki i tańca. Wymienione dzieła mogą reprezentować bardzo różnorodne gatunki i estetyki muzyczne.

Zgodnie z regulaminem: „Strategicznym celem programu jest utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki i tańca, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską”.

Do pobrania

Wyniki naboru

Ogłoszenia archiwalne

29 października 2020 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Muzyczny ślad 2021, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca. 

Celem programu jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej poprzez utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych, dotyczących muzyki i tańca. W ramach programu można wnioskować na następujące rodzaje zadań:

  • Zadanie nr 1: nagrania audio;
  • Zadanie nr 2: nagrania audio-video;
  • Zadanie nr 3: wydanie nut dzieł polskich kompozytorów i innych kompozytorów działających twórczo na terenach polskich, skomponowanych przed 1945 r., w formie publikacji drukowanej i/lub elektronicznej;
  • Zadanie nr 4: publikacja pozycji z zakresu wiedzy o kulturze dotyczących muzyki i tańca, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.

Regulamin programu dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy MKIDN 2021 oraz na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca.

Wnioski do programu Muzyczny ślad mogą składać samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra), organizacje pozarządowe, uczelnie i szkoły artystyczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 1 650 000 zł.

Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2020 roku wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Osoba do kontaktu:
Beata Mazurek-Terka (22 829 20 09, beata.terka@imit.org.pl)

Do pobrania:
Regulamin i specyfikacja

Wytyczne

Instrukcja krok po kroku

Wniosek wzorcowy