Wersja do druku

Udostępnij

Strategicznym celem programu Muzyczny ślad jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej poprzez utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularnonaukowych dotyczących muzyki i tańca, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską.


Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programach MKiDN 2020 wprowadzono zmiany ułatwiające realizację projektów w trakcie obowiązywania stanu epidemii. Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami, dostępnymi w Dokumentach do pobrania.


2 kwietnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało wyniki naboru wniosków z odwołaniami do programu Muzyczny ślad 2020. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Dofinansowanie otrzymało 7 podmiotów. Łącznie w ramach programu Muzyczny ślad 2020 zostanie zrealizowanych 38 projektów o wartości 1 149 175 zł. Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych jest dostępna na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy MKiDN 2020 – Muzyczny ślad oraz na stronie Instytutu Muzyki i Tańca poniżej.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udziela Beata Mazurek-Terka (beata.terka@imit.org.pl).

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. zmian w programach MKiDN 2020

Wyniki naboru z odwołaniami

Szczegółowa informacja dotycząca pomocy publicznej 2020: czasopisma, publikowanie muzyki i literatury

Formularz: pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Regulamin i specyfikacja

Wytyczne

Wniosek wzorcowy


Ogłoszenie archiwalne

Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków do programu „Muzyczny ślad”, dla którego instytucją zarządzającą jest Instytut Muzyki i Tańca.

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej poprzez utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularnonaukowych dotyczących muzyki i tańca, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską.

Program dotyczy zadań realizowanych w roku 2020

Podmiotami uprawnionymi są:

  • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez Ministra KiDN);
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • uczelnie artystyczne;
  • publiczne szkoły artystyczne;
  • niepubliczne szkoły artystyczne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi: 1 150 000 zł.

Wnioski można składać w terminie do 29 listopada 2019 r. wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (www.esp.mkidn.gov.pl).

Uwaga! Przed złożeniem wniosku należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem programu.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2020 Muzyczny ślad.