Wersja do druku

Udostępnij

„Movement Research at Judson Church”, we współpracy z GPS/Global  Practice Sharing Program, Art Stations Foundation oraz Instytutem Muzyki  i Tańca, ogłasza nabór wniosków na dwutygodniową wizytę studyjną w  Movement Research w Nowym Jorku (od 30 listopada do 15 grudnia 2019) w ramach GPS Program. Nabór przeznaczony jest dla polskich artystów i  artystek związanych z tańcem współczesnym. Wizyta studyjna polega na  2-tygodniowym pobycie w Nowym Jorku. W tym czasie artyści będą mieli  możliwość prezentacji fragmentów swojej pracy/praktyki w legendarnym  Judson Church oraz obejrzenia spektakli w ramach „Movement Research  Festival Fall 2019” i uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących, takich  jak warsztaty.

Zgłoszenia w języku angielskim zawierające:

– biogram (inny format niż CV), zawierający linki do prac online oraz artist statement (tj. krótki opis działalności twórczej),

– list motywacyjny dotyczący wizyty studyjnej (motywacja i cele)

należy przesłać do 8 maja 2019 na adres: magdalena.juzwik@imit.org.pl (w tytule maila prosimy wpisać „Wizyta studyjna Movement Research 2019”).

Oryginalne,  podpisane wersje zgłoszeń (z dopiskiem „Wizyta studyjna Movement  Research 2019”) należy przesłać do 8 maja 2019 roku (decyduje data  stempla pocztowego) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa.

Oceny  nadesłanych wniosków dokona trzyosobowy Zespół opiniujący wnioski  składający się z przedstawicieli Movement Research, Art Stations  Foundation oraz Instytutu Muzyki i Tańca.

Ogłoszenie wyników – do  5 czerwca 2019

Kalendarz wizyty studyjnej:

Obowiązkowe spotkanie orientacyjne z wybranym w konkursie artystami z Movement Research odbędzie się online (Skype) we wtorek 29 października 2019 o 16.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Termin wizyty studyjnej: 30 listopada – 15 grudnia 2019, w tym:

Udział w  GPS Chats: 4 grudnia 2019

15-minutowa prezentacja pracy/praktyki w Judson Church – dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.

Organizatorzy pokrywają wydatki podróżne (bilety lotnicze, zakwaterowanie, diety oraz transport lokalny).

W  ramach swojego pobytu artyści będą mogli wziąć udział w „Movement  Research Festival Fall 2019” oraz zajęciach i/lub warsztatach  prowadzonych przez wykładowców Movement Research. (program Festiwalu zostanie ogłoszony w późniejszym terminie)

https://movementresearch.org/events/series/festival

Więcej na temat organizacji i programu Movement Research:

 
https://movementresearch.org/programs/exchange-programs/gps

Filmy z pokazów pracy/praktyki 2018

Film z pokazu pracy Aleksandry Borys

Film  z pokazu pracy Wojciecha Grudzińskiego

***

Organizatorzy:

Movement Research jest wiodącym laboratorium badań nad tańcem i formami  choreograficznymi. Uznając szczególną rolę artystów, procesu twórczego  oraz ich społecznej funkcji, Movement Research wspomaga tworzenie i  realizację darmowych i niskobudżetowych programów prowokujących do  dyskusji i eksperymentów. Działania Movement Research odzwierciedlają  kulturową, polityczną i ekonomiczną różnorodność laboratoryjnej  wspólnoty, którą współtworzą artyści i artystki oraz publiczność.

https://movementresearch.org

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU MOVEMENT RESEARCH AT JUDSON CHURCH.docx