Wersja do druku

Udostępnij

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło program „Moniuszko 2019 – Promesa” w dniu 13 września 2018 roku. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Celem programu jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872), polskiego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, wychowawcy i żarliwego patrioty. Ideą przewodnią programu jest przywrócenie Stanisławowi Moniuszce należytej rangi w panteonie twórców narodowych, zerwanie z wizerunkiem kompozytora niepostrzeganego na równi z wybitnymi europejskimi twórcami romantycznymi, wykreowanie jego obrazu jako twórcy pierwszorzędnego, utrwalenie w świadomości społeczeństwa dorobku Stanisława Moniuszki oraz promocja za granicą jego twórczości ukazanej w kontekście dzieł wybitnych kompozytorów XIX w.

Regulamin programu „Moniuszko 2019 – Promesa” dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2018 oraz na stronie www.imit.org.pl – zakładka „programy – programy ministra”.

Wnioski do programu mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 3.450.000 zł.

Składanie wniosków do programu jest możliwe za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (www.mkidn.eboi.pl).

Nabór wniosków trwa do 15 października 2018 roku.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Małgorzatą Kosińską – e-mail: malgorzata.kosinska@imit.org.pl, tel.: (22) 829 20 17.

 

WYNIKI NABORU

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW MKIDN 2018

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW MKIDN 2018 – ZMIANA W § 5

KOMUNIKAT – POMOC PUBLICZNA

INSTRUKCJA „KROK PO KROKU”

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE (tylko dla Beneficjentów, dla których dotacja MKiDN będzie uznana za pomoc publiczną)