Wersja do druku

Udostępnij

Lista pozytywnie rozpatrzonych odwołań do Programu „Moniuszko 2019 – Promesa została opublikowana 09 kwietnia 2019 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Lista projektów dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2018 – Moniuszko oraz na stronie IMiT w zakładce Działalność – Programy Ministra.

W trybie odwoławczym złożonych zostało 119 odwołań. Spośród nich Minister pozytywnie rozpatrzył 14 na łączną wartość dofinansowania 572.000,- zł.

W ramach Programu „Moniuszko 2019 – Promesa zostaną zrealizowane 62 projekty o łącznej wartości 3.568.600,- zł.

Program „Moniuszko 2019 – Promesa” został ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 13 września 2018 roku. Celem programu jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872), polskiego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, wychowawcy i żarliwego patrioty. Ideą przewodnią programu jest przywrócenie Stanisławowi Moniuszce należytej rangi w panteonie twórców narodowych, zerwanie z wizerunkiem kompozytora niepostrzeganego na równi z wybitnymi europejskimi twórcami romantycznymi, wykreowanie jego obrazu jako twórcy pierwszorzędnego, utrwalenie w świadomości społeczeństwa dorobku Stanisława Moniuszki oraz promocja za granicą jego twórczości ukazanej w kontekście dzieł wybitnych kompozytorów XIX wieku.

LISTA WYNIKÓW NABORU WRAZ Z POZYTYWNIE ROZPATRZONYMI ODWOŁANIAMI