Wersja do druku

Udostępnij

cele: Upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu, bezpośredni przekaz mistrz-uczeń, tworzenie podstaw do twórczości na bazie dobrze poznanej tradycji.
opis: Program skierowany jest do polskich instytucji zajmujących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do artystów muzyków ludowych. Program nawiązuje do, rozpowszechnionej w wielu krajach o rozwiniętej kulturze muzycznej, idei podtrzymywania lokalnych tradycji muzycznych, w tym tradycyjnych technik wykonawczych związanych z grą i ze śpiewem.

Program polega na organizowaniu przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów w trakcie których artyści muzycy ludowi przekazują umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie gry na instrumentach i śpiewu.

I edycja programu trwa od 15 lipca do 15 grudnia 2011. Termin nadsyłania zgłoszeń w I edycji programu upływa w dniu 15 czerwca, zaś termin wyboru projektów w dniu 30 czerwca. Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają łącznie organizator warsztatów i artysta muzyk ludowy lub grupa artystów muzyków.

budżet: I edycja – 30 tys. zł.
osoba odpowiedzialna: Andrzej Kosowski- dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk – specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty: Zgłoszono 12 aplikacji (15.06.2011)
Komisja konkursowa dokonała wyboru 3 projektów (30.06.2011)

I edycja programu zaowocowała wsparciem czterech następujących projektów warsztatowych związanych z przekazywaniem umiejętności tradycyjnych technik wykonawczych w zakresie śpiewu, gry na instrumentach ludowych i tańca:

  1. Warsztaty dudziarskie (dudy wielkopolskie i skrzypce podwiązane) organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie; Rudawa w Kotlinie Kłodzkiej (26-29.07.2011r.)
  2. Warsztaty muzyki tradycyjnej z Zachodniego Roztocza organizowane przez „Towarzystwo dla Natury i Człowieka”; Lublin i Janów Lubelski (25.08-25.11.2011r.) 
  3. Warsztaty polskiej muzyki tradycyjnej z rejonu centralnej Polski organizowane przez Fundację „Wszystkie Mazurki Świata”; Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (14-16.10.2011r.)
  4. Warsztaty polskiej muzyki tradycyjnej z regionu świętokrzyskiego organizowane przez „Stowarzyszenie To.pole”; Fundacja Magazyn Kultury, JCC Centrum Społeczności Żydowskiej i Kawiarnia Naukowa w Krakowie (21-23.10.2011r.)

Protokół obrad komisji
Komisja opiniująca wnioski

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin
Formularz aplikacyjny
Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego