Maria Zduniak urodziła się w 1934 roku Łaziskach Średnich. Zmarła 11 III 2011 roku w Opolu. Studiowała we Wrocławiu w PWSM teorię muzyki i grę na fortepianie oraz historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Związana przez całe życie z PWSM, a następnie z Akademią Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w latach 1990–95 piastowała funkcję prorektora oraz w latach 1996–2005 – kierownika Zakładu Historii Śląskiej Kultury Muzycznej. Z inicjatywy Marii Zduniak odbyły się m.in. dwa cykle międzynarodowych konferencji muzykologicznych – poświęcony tradycjom śląskiej kultury muzycznej oraz Karolowi Lipińskiemu. Zorganizowała w Bibliotece Akademii Muzycznej we Wrocławiu ośrodek dokumentacji życia i twórczości K. Lipińskiego. Na spuściznę muzykologiczną Marii Zduniak składa się ok. 150 prac naukowych, poświęconych głównie historii muzyki na Śląsku, a także szereg artykułów popularno-naukowych. Jako wychowawca wielu pokoleń teoretyków muzyki we Wrocławiu inspirowała tematy związane z głównym nurtem swoich zainteresowań badawczych. Maria Zduniak była członkiem Internationale C.M. von Weber Gesellschaft, członkiem honorowym Towarzystwa Wagnerowskiego we Wrocławiu oraz rady naukowej Polsko-Niemieckiego Ośrodka Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Śląska. Była laureatką wielu nagród resortowych i państwowych, odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim (1989) i Oficerskim (2003) Orderu Odrodzenia Polski.

Wersja do druku

Udostępnij