Wersja do druku

Udostępnij

Lutosławski 2013 – Promesa to nowy program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłoszony
18 lipca 2012 roku. Jego celem jest przygotowanie się do obchodów setnej rocznicy urodzin kompozytora. Instytucją Zarządzającą Programem jest Instytut Muzyki i Tańca. Termin składania wniosków mija
30 września br.

Zadaniem Programu jest przygotowanie na rok 2013, w którym obchodzić będziemy stulecie urodzin Kompozytora, jak największej liczby przedsięwzięć artystycznych, naukowych, edukacyjnych, dokumentacyjnych oraz popularyzatorskich, związanych z postacią i twórczością Witolda Lutosławskiego w kontekście muzyki, historii i kultury XX wieku. Ważną rolę w Promesie odgrywają projekty o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim, zmierzające do pozyskania nowych słuchaczy dla twórczości Lutosławskiego i muzyki współczesnej, co w efekcie ma doprowadzić do przełamania stereotypu o hermetyczności muzyki współczesnej. Istotne jest także, aby podjęte działania w roku 2013 miały charakter trwały i były kontynuowane w dalszych latach.

Celem Programu jest:

  • podkreślenie znaczenia i roli twórczości Witolda Lutosławskiego w panoramie muzyki XX wieku, z uwzględnieniem rangi zamówień i prawykonań utworów Twórcy, dokonanych przez najwybitniejszych światowych dyrygentów, artystów i zespoły,
  • promocja sylwetki Lutosławskiego jako wszechstronnego kompozytora (muzyka współczesna, muzyka dla dzieci, piosenki), wielowymiarowego artysty (pianista, kompozytor, dyrygent) oraz wielkiego autorytetu moralnego,
  • promocja polskiej muzyki XX wieku i muzyki współczesnej jako wyrazistego, ciekawego, złożonego i rozpoznawalnego zjawiska kulturowego z emblematyczną postacią Lutosławskiego,
  • ukazanie polskiego środowiska kompozytorskiego i polskich uczelni muzycznych jako ciekawych, dynamicznych i rozwojowych ośrodków kształcących profesjonalnie młodych twórców z całego świata,
  • ukazanie zmian historycznych w Polsce w XX wieku na przykładzie biografii Witolda Lutosławskiego.

Wnioski do Programu Lutosławski 2013 – Promesa mogą składać podmioty prawa polskiego (państwowe i samorządowe instytucje kultury, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie i szkoły artystyczne, firmy) na specjalnym elektronicznym formularzu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl).

Budżet Programu wynosi 6 500 000 zł.

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem Programu i instrukcją składania wniosków za pośrednictwem systemu EBOI, dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Programy Ministra/Lutosławski 2013 – Promesa”.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Małgorzatą Kosińską – tel.: (22) 829 20 17, e-mail: malgorzata.kosinska@imit.org.pl.

 

WYNIKI NABORU:

LISTA POZYTYWNIE ROZPATRZONYCH ODWOŁAŃ

LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE

LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH NEGATYWNIE

LISTA WNIOSKÓW Z BŁĘDAMI FORMALNYMI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WPROWADZENIE DO PROGRAMU

REGULAMIN PROGRAMU

WNIOSEK WZORCOWY

WYTYCZNE DO OCENY WNIOSKÓW

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

LOGO ROKU LUTOSŁAWSKIEGO – Księga znaku w języku polskim

LOGO ROKU LUTOSŁAWSKIEGO – Księga znaku w języku angielskim

RAPORT ROZLICZENIOWY – formularz do wypełenia w Excelu

RAPORT ROZLICZENIOWY – formularz w EBOI

RAPORT ROZLICZENIOWY – wzór wypełniania w systemie EBOI

 

STATYSTYKA:

LUTOSŁAWSKI 2013 – PROMESA

 

RAPORTY:

LUTOSŁAWSKI 2013 – PROMESA

GREATEST EVENTS

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA