Wersja do druku

Udostępnij

Lista pozytywnie rozpatrzonych odwołań złożonych do Programu Lutosławski 2013 – Promesa została opublikowana 15 stycznia 2013 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem Programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył 14 wniosków, złożonych w toku procedury odwoławczej. Decyzją Ministra w ramach Programu Lutosławski 2013 – Promesa zostanie zrealizowanych 98 projektów o łącznej wartości blisko 7,5 miliona złotych. Lista pozytywnie rozpatrzonych odwołań dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra – Lutosławski 2013 – Promesa oraz na stronie IMIT w zakładce programy – programy ministra.

Celem Programu Lutosławski 2013 – Promesa jest uczczenie 100. rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego poprzez działania o charakterze artystycznym, edukacyjnym, naukowym i wydawniczym oraz promocję polskiej muzyki XX wieku i muzyki współczesnej. Wybrane projekty obejmują zarówno szereg festiwali i koncertów, jak również działania edukacyjne, popularyzatorskie i naukowe oraz wydawnicze, nagraniowe i dokumentacyjne. Projekty będą realizowane w wielu miastach Polski i w wielu ośrodkach zagranicznych. Pełen kalendarz wydarzeń będzie opublikowany na stronach obchodów Roku Lutosławskiego www.lutoslawski.culture.pl oraz na stronie internetowej IMIT.