Wersja do druku

Udostępnij

19 kwietnia w siedzibie IMiT odbyło się posiedzenie komisji oceniającej wnioski złożone do V edycji programu „Krytyka muzyczna 2.0”. W skład komisji weszli: Kinga Wojciechowska, Mariusz Gradowski i Robert Piaskowski.

Do udziału w programie komisja zakwalifikowała następujących uczestników:

Agnieszka Cieślak
Katarzyna Goszcz
Aleksandra Górka
Magdalena Juźwik
Żaneta Kicińska

Zgodnie z regulaminem programu komisja wyłoniła zakwalifikowanych uczestników biorąc pod uwagę poprawność formalną aplikacji, życiorys, list motywacyjny oraz przesłane publikacje dotyczące muzyki filmowej.

Protokół z obrad komisji dostępny jest w zakładce „programy”.

V edycja programu pt. „Krytyka muzyczna 2.0muzyka filmowa” realizowana przez Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym i Magazynem muzycznym Presto, poświęcona jest krytyce muzyki filmowej. Przedmiotem recenzji i opracowań krytycznych będą koncerty i wydarzenia towarzyszące tegorocznemu Festiwalowi Muzyki Filmowej w Krakowie.

Udział w programie obejmuje uczestnictwo w wykładzie teoretycznym, warsztatach, koncertach i wydarzeniach towarzyszących Festiwalowi Muzyki Filmowej w Krakowie w dniach 25 – 29 maja br oraz publikację powstałych w wyniku realizacji programu tekstów.

Wykład teoretyczny poprowadzi dr Mariusz Gradowski – kulturoznawca, antropolog muzyki i historyk polskiej muzyki rozrywkowej, redaktor Programu 2 Polskiego Radia, a warsztaty Kinga Wojciechowska – redaktor naczelna Magazynu muzycznego Presto.