Wersja do druku

Udostępnij

6 grudnia odbyło się posiedzenie komisji dokonującej wyboru osób zakwalifikowanych do udziału w IV edycji programu Krytyka muzyczna 2.0. W skład komisji weszli Grzegorz Michalski, Kacper Miklaszewski oraz przedstawiciel IMiT Brygida Błaszczyk.

Specjalna edycja programu dotyczy krytyki fonograficznej i poświęcona jest wybranym nagraniom utworów Witolda Lutosławskiego zrealizowanym w roku jubileuszowym w kontekście nagrań historycznych. Warsztaty odbywają się w Roku Lutosławskiego.

Zajęcia odbędą się 13 grudnia 2013 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie.
Udział w programie obejmuje uczestnictwo w wykładzie teoretycznym, warsztatach oraz publikację powstałych w wyniku realizacji programu tekstów. Wykład inauguracyjny wygłosi prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego Grzegorz Michalski, a warsztaty poprowadzi znany polski krytyk muzyczny związany m.in. z „Ruchem Muzycznym” i programem II Polskiego Radia, Kacper Miklaszewski. Powstałe teksty zostaną opublikowane na łamach „Ruchu Muzycznego”.

Do udziału w IV edycji programu aplikowało 19 osób. Wśród pięciu zakwalifikowanych uczestników programu znaleźli się:

Stanisław Annusewicz

Magdalena Kąkol

Małgorzata Kęsicka

Monika Kuchta

Tomasz Piotrowski

Przy wyborze uczestników członkowie komisji kierowali się ich dotychczasową aktywnością potwierdzającą zainteresowanie krytyką muzyczną oraz preferowali tych kandydatów, którzy stoją wobec bariery wejścia do grona profesjonalnych krytyków.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu oraz protokół obrad dostępne są w zakładce programy.