Wersja do druku

Udostępnij

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu specjalnej edycji programu IMiT „Krytyka muzyczna 2.0”. Edycja  dotyczy krytyki fonograficznej i poświęcona jest wybranym nagraniom utworów Witolda Lutosławskiego zrealizowanym w roku jubileuszowym w kontekście nagrań historycznych.

Program adresowany jest do polskich muzykologów, teoretyków muzyki, recenzentów i krytyków oraz do osób reprezentujących szeroko rozumianą humanistykę, które zamierzają poznać zasady krytyki muzycznej lub podnieść jej jakość.

Warsztaty odbywają się w ramach Roku Lutosławskiego, a przedmiotem recenzji i opracowań krytycznych będą wybrane nagrania dzieł Witolda Lutosławskiego.

Udział w programie obejmuje uczestnictwo w wykładzie teoretycznym, warsztatach oraz publikację powstałych w wyniku realizacji programu tekstów. Warsztaty poprowadzi znany polski krytyk muzyczny związany m.in. z „Ruchem Muzycznym” i programem II Polskiego Radia, Kacper Miklaszewski.

Zajęcia odbędą się 13 grudnia 2013 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie. Do programu zostanie zakwalifikowanych 5 osób, którym IMiT oprócz bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach zapewni honorarium za napisanie tekstu oraz zwrot kosztów noclegu i podróży dla uczestników spoza Warszawy. Powstałe teksty zostaną opublikowane na łamach „Ruchu Muzycznego”.

O udział w programie mogą aplikować także studenci od 3. roku studiów wyższych lub osoby posiadające licencjat.

Zgłoszenia (formularz aplikacyjny i CV) należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres imit@imit.org.pl do 5 grudnia 2013 roku.

Serdecznie zapraszamy! Regulamin i formularz aplikacyjny – w zakładce programy.