Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza dodatkowy nabór zgłoszeń do programu „Krytyka muzyczna 2.0”, który odbędzie się podczas Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie.

W dodatkowym naborze nie obowiązuje ograniczenie dotyczące wieku kandydata (pkt 3 regulaminu).

Edycja programu w roku 2019 odbędzie się podczas Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie (20-27 września 2019 r.)

Zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w warsztatach pisania o muzyce prowadzonych przez dr Danutę Gwizdalankę oraz w jury – panelu krytyków oceniającym prezentacje artystyczne Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie. Ponadto uczestnicy programu wezmą udział w wykładzie prof. Ireny Poniatowskiej.

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 3 lipca 2019 roku o dodatkowym terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu „Krytyka muzyczna 2.0” – Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie
(20-27 września 2019)

W dodatkowym naborze nie obowiązuje ograniczenie dotyczące wieku kandydata (pkt 3 regulaminu).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 18 lipca 2019 roku.

Podpisany i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami a) życiorys , b) list motywacyjny i c) kseropia dyplomu ukończenia studiów i lub II stopnia, należy przysłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres imit@imit.org.pl. Wniosek wraz z załącznikami należy przysłać w jednym pliku PDF.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 19 lipca 2019 roku. Po tym terminie lista wybranych wnioskodawców zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu.

Wzór formularza aplikacyjnego dostępny jest na stronie IMiT: www.imit.org.pl.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Krytyka muzyczna 2.0 – Regulamin.pdf

Krytyka muzyczna 2.0 – Formularz zgłoszeniowy.doc