Wersja do druku

Udostępnij

Przypominamy, że w poniedziałek 6 lutego upływa termin naboru wniosków do drugiej edycji programu "Krytyka muzyczna 2.0", której tematem jest "Krytyka jazzowa".

Program, realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Sztuka Teatr oraz Państwową Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej, adresowany jest do polskich muzykologów, teoretyków muzyki, recenzentów i krytyków oraz do osób reprezentujących szeroko rozumianą humanistykę, które zamierzają poznać zasady krytyki muzycznej lub podnieść jej jakość.

Wydarzeniem, które będzie przedmiotem recenzji i opracowań krytycznych jest LOTOS JAZZ FESTIVAL 14. Bielska Zadymka Jazzowa (22-26.02.2012, Bielsko-Biała).

Udział w programie obejmuje uczestnictwo w wykładzie teoretycznym, warsztatach oraz całym festiwalu. Wykład teoretyczny w formie dyskusji poprowadzi Jan „Ptaszyn” Wróblewski, a warsztaty Maciej Karłowski.

Zajęcia odbędą się w dniach 23 i 24 lutego w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej.

Termin nadsyłania zgłoszeń (formularz aplikacyjny, życiorys i list motywacyjny) upływa w dniu 6 lutego (decyduje data stempla pocztowego), zaś termin wyboru wniosków 15 lutego 2012 roku.

O udział w programie mogą aplikować także studenci od 3. roku studiów wyższych lub osoby posiadające licencjat.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce programy.