Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca oraz Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji „Re-writing dance modernism”, która odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 21-22 września 2018.

Punktem wyjścia dla konferencji jest I Międzynarodowy Konkurs Tańca Artystycznego w Warszawie. W organizowanym w 1933 roku festiwalu i konkursie tanecznym wzięło udział ponad 100 tancerzy i tancerek, z których połowa pochodziła z Polski, pozostali zaś z innych krajów europejskich oraz z Egiptu, Indii i Indonezji. Celem konferencji jest przyjrzenie się szeregowi praktyk tanecznych w międzywojennej Europie poprzez pryzmat cezury, którą wyznaczył warszawski konkurs oraz ze szczególnym uwzględnieniem krajów, które powszechna historia tańca dotychczas w dużej mierze pomijała.

Podczas konferencji chcielibyśmy zastanowić się zarówno nad historycznym, jak i estetycznym kontekstem wczesnego modern dance oraz jego społecznych i politycznych implikacji. Interesuje nas zrozumienie tego, w jaki sposób taniec bierze udział w procesie kształtowania świadomości oraz tego, jak komplikuje on proste podziały, szczególnie te oparte na kategorii narodowości. Dlatego też proponujemy przyjrzeć się modernizmowi w tańcu z perspektywy transnarodowej.

W świetle powyższego kontekstu, pragniemy rozważyć niektóre z kwestii, które pomogą nam zainicjować nową debatę nad praktyką i dziedzictwem modernizmu:

Jak taniec – społeczny i teatralny – przyczynia się do procesów kształtowania się nowoczesnych narodów?

W jaki sposób taniec środkowo- i wschodnioeuropejski brał udział w globalnej wymianie tanecznej w okresie międzywojennym?

Jaki wpływ wywarła młoda generacja wschodnioeuropejskich tancerek i choreografek na rozwój tańca poza Europą?

W jaki sposób pozaeuropejskie praktyki taneczne wpływały na praktyki taneczne w Europie Środkowo-Wschodniej?

 

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany dla badaczy i badaczek z możliwie szerokiego spektrum dyscyplin, zarówno zaawansowanych, jak i tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na polu badań akademickich. Stąd też na konferencji odczyty wygłoszą główni prelegenci/prelegentki oraz osoby zaproszone na podstawie nadesłanych propozycji wystąpień. Odczyty referatów nie powinny przekraczać 40 minut.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji powinny do 15 czerwca 2018 wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem: https://rewritingdancemodernism.wordpress.com/application/.

 

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godziny rozpoczęcia poszczególnych wystąpień.

Organizatorzy konferencji planują wydanie publikacji zbiorowej w oparciu o wybrane referaty prezentowane podczas konferencji. Publikacja ukaże się w terminie do 18 miesięcy po konferencji, w oparciu o teksty nadesłane przez uczestników i uczestniczki konferencji.

 

Język konferencji: angielski

Język publikacji: angielski

Organizatorzy nie zapewniają obsługi tłumaczeniowej.

 

Opłata konferencyjna: 200 zł

 

Terminy:

Termin nadsyłania propozycji referatów: 15 czerwca 2018

Data ogłoszenia programu konferencji: 1 lipca 2018

Termin konferencji: 21-22 września 2018

 

Miejsce: Collegium Novum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

Key-note speakers:

Susan Manning (Northwestern University, Chicago)

Matthew Isaac Cohen (Royal Holloway University of London)

Lucia Ruprecht (University of Cambridge)

Marion Kant (University of Cambridge)

Susanne Franco (Universita Ca’Foscari, Venezia)

Małgorzata Leyko (Uniwersytet Łódzki)

 

Strona konferencji: https://rewritingdancemodernism.wordpress.com

 

Organizatorzy: Instytut Muzyki i Tańca, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Komitet organizacyjny: Susan Manning (honorowa przewodnicząca), Wojciech Klimczyk (Uniwersytet Jagielloński), Joanna Szymajda (Uniwersytet Łódzki), Aleksandra Dziurosz (Instytut Muzyki i Tańca), Julia Hoczyk (Instytut Muzyki i Tańca), Marta Michalak (Instytut Muzyki i Tańca)